10 dec 2010

Filip Watteeuw

De Vlaamse regering zegt zwaar in te zetten op activering van oudere werkzoekenden. Maar het wordt geen eenvoudige klus om de werkzaamheidsgraad van ouderen te laten stijgen. Het onderzoeksinstituut Itinera bracht pas uit dat liefst 81 procent van de werknemers die in Vlaanderen hun baan verliezen bij een bedrijfsherstructurering ouder zijn dan 50 jaar. Bovendien slaagt de VDAB er niet in om haar beloftes op het gebied van de begeleiding van oudere werklozen na te komen. Dat blijkt uit het antwoord van Minister Philippe Muyters op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Filip Watteeuw.

De beheersovereenkomst 2005-2009 legt de VDAB op om op het vlak van begeleiding een extra inspanning te doen voor oudere werkzoekenden. De VDAB moet meer vijftigplussers in de individuele trajectwerking begeleiden dan we op basis van hun aandeel in de groep werkzoekenden mogen verwachten. Maar met die oververtegenwoordiging in de individuele trajectwerking lukt het maar niet.

Integendeel, in 2009 waren de 50-plussers behoorlijk ondervertegenwoordigd in de trajectwerking! Er worden minder 50-plussers begeleid dan beloofd. De ondervertegenwoordiging bedraagt 56,6%!
Dit is beter dan in 2006 toen de ondervertegenwoordiging met 74,7 % een dieptepunt bereikte maar slechter dan in 2004 toen het 51,6% bedroeg. Om in de individuele trajectwerking gewoon een evenredige participatie te realiseren had de VDAB 18.000 extra 50-plussers moeten bereiken in 2009.
Dat de VDAB haar beloftes niet kan waarmaken is ronduit dramatisch voor de oudere werkzoekenden. Het aantal oudere werklozen blijft stijgen. In november 2010 nog met 3,4% ten opzichte van vorig jaar. Terwijl het aantal werkzoekenden in Vlaanderen in november 2010 met 4,2% afnam. De ergste crisis op de arbeidsmarkt mag dan voorbij lijken, voor de oudere werkzoekenden is dat niet het geval. In de totale groep werkzoekenden is het aantal ouderen gestegen van 7,75% in november 2001 tot 26,73% in november 2010. (zie grafiek). Meer dan een kwart van de werkzoekenden is nu 50plusser tegenover maar één op twaalf in 2001.
(Grafiek. Eigen verwerking van VDAB-cijfers)
Ondertussen wordt er allesbehalve verder geïnvesteerd in de activering van deze doelgroep. Integendeel, nog deze zomer werd de Vlaamse premie voor de aanwerving van ouderen teruggeschroefd. Vanaf 1 oktober 2010 is het niet meer mogelijk deze premie te cumuleren met de federale premie voor langdurige werklozen Dit werd toen o.a. door de werkgevers als contractbreuk bestempeld.
Filip Watteeuw: ‘Dat de verschillende tewerkstellingsmaatregelen geëvalueerd en bijgestuurd worden is nog te begrijpen. Maar uit de cijfers blijkt nu toch wel duidelijk dat er net extra inspanningen voor 50-plussers nodig zijn. Minister Muyters en de Vlaamse regering zullen toch iets in de plaats moeten stellen van de afgeschafte 50+ premie, anders zullen de doelstellingen die in het beheersakkoord vooropgesteld waren, nooit gehaald worden.’
Voor alle duidelijkheid: het gaat hierbij om de doelstellingen uit de beheersovereenkomst voor de jaren 2005-2009. Momenteel is er nog geen nieuwe beheersovereenkomst met de VDAB afgesloten. Die is maar voorzien vanaf 2011, aldus minister Muyters.
Groen! zal er in elk geval voor waken dat in de nieuwe beheersovereenkomst voldoende aandacht en middelen gaan naar het begeleiden van oudere werkzoekenden.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
</