16 jun 2010

Filip Watteeuw

Uit een vertrouwelijke nota van de VDAB blijkt dat de Vlaamse aanmoedigingspremies wellicht worden afgeschaft. Dit is het gevolg van de besparingsopdracht die Minister Muyters aan de VDAB heeft opgelegd. Dit wordt vrijdag 18 juni besproken in het VESOC (Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité) waar ook de Vlaamse overheid deel van uitmaakt. Minister Muyters viel compleet uit de lucht.

Tijdskrediet of loopbaanonderbreking zijn erg belangrijk voor wie een goed evenwicht tussen werk en privéleven wil realiseren. Wie in een dergelijk stelsel stapt krijgt van de RVA een onderbrekingsuitkering. Maar bovendien ondersteunde de Vlaamse overheid tot nu toe deze mogelijkheden voor een soepele loopbaanplanning met aanmoedigingspremies.

De VDAB formuleerde nu recent een aantal besparingsvoorstellen met betrekking tot de aanmoedigingspremies. Uit die voorstellen blijkt dat de VDAB de aanmoedigingspremies wil inperken of zelfs afschaffen. Een volledige afschaffing zou recurrent 38 miljoen Euro opbrengen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Filip Watteeuw vond dit een onlogische beleidskeuze en vroeg Minister Muyters of hij de aanmoedigingspremies effectief wil afschaffen. Filip Watteeuw: ”Tijdskrediet en zorgkrediet maken het net voor veel mensen mogelijk om de zorg voor gezin en familie te combineren met een carriere en een langere loopbaan. Alleen maar eisen om langer te werken maar geen mogelijkheden voorzien om dit voor de mensen mogelijk te maken, is gewoon kortzichtig. Dit is voor velen onmogelijk.” Pact 2020 en het regeerakkoord stellen bovendien dat het beleid meer werkbare jobs wil voorzien. Filip Watteeuw wees er ook op dat dit eigenlijk een inbreuk is op de sociale akkoorden afgesproken in het VESOC.

Het antwoord van de minister was verbazingwekkend. Minister Muyters zei niks af te weten van deze voorstellen. Nochtans vergadert VESOC vrijdag 18 juni over deze voorstellen en maakt de Vlaamse overheid deel uit van dit overlegorgaan. De minister zou hiervan op de hoogte moeten zijn. Bovendien kaderen deze voorstellen in de besparingsoperatie die Minister Muyters zelf heeft opgelegd aan de VDAB.

Groen! dringt er op aan dat de Vlaamse regering ook oog zou hebben voor de combinatie arbeid en gezin. Deze aanmoedigingspremies moeten behouden blijven.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren