Veilige straten voor fietsers en voetgangers, nu! Teken de petitie

Op drie weken tijd werden drie fietsers doodgereden in Antwerpen. Genoeg is genoeg. Niets doen is schuldig verzuim.

Groen eist dat alle overheden zonder treuzelen werk maken van veilige wegen met voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers.

  • Conflictvrije kruispunten voorkomen ongevallen. Dat auto's mogen afslaan terwijl fietsers groen hebben, is compleet absurd en levensgevaarlijk. We roepen Vlaanderen en alle steden en gemeenten op om hun kruispunten te herzien zodat groen licht ook écht betekent dat het veilig is om over te steken.
  • Met voorsorteervakken hou je fietsers uit de dode hoek. Fietsers die naast aanschuivende auto's staan, worden vaak niet gezien. Zet hen vóór de auto's: zo worden ze tenminste gezien en kunnen ze als eerste het kruispunt verlaten.
  • Weer vrachtwagens op drukke fietsassen. Zeker in de spits horen vrachtwagens niet thuis rond de scholen, maar ook daarbuiten moeten we vrachtwagens zoveel mogelijk uit de binnenstad houden.

Gegevens voor lidmaatschap

Een geldige geboortedatum is in het formaat "dd-mm-yyyy"
Het eerste lopende jaar is je lidmaatschap gratis. Vanaf het daaropvolgende jaar betaal je de vermelde tarieven.

Wens je meerdere personen uit je gezin lid te maken of andere huisgenoten, vul dan hieronder de namen, geboortedata en e-mailadressen van de andere leden in (vanaf 14 jaar):

Ik ben jonger dan 33 en wil ook meteen gratis lid worden van Jong Groen.

Wens je toch al meteen een lidmaatschapsbijdrage te betalen, schrijf dan het juiste bedrag over op rekeningnummer BE46 8939 4403 9936 (BIC: VDSPBE91) van Groen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel; met vermelding van je naam en geboortedatum in het veld mededeling. Je geeft er ons meer wind mee in de zeilen. Bedankt!