31 mei 2011

Verantwoord besparen is een én-én verhaal

Groen! stelt vanmiddag zijn besparings- en investeringsplan voor aan formateur Elio Di Rupo. Wouter Van Besien: “Een begroting verantwoord saneren is een én-én verhaal, besparen én investeren. Een begroting enkel saneren via draconische bezuinigingen is een beleid dat leidt tot een neerwaartse economische spiraal.”

We staan dus voor een dubbele uitdaging. Wouter Van Besien: ”We willen een begroting met een structureel evenwicht in 2015. Daarvoor is 17 miljard extra nodig en die willen we volledig realiseren door besparingen. Tegelijk willen we ook beleidsruimte creëren om duurzaam te investeren, en daarvoor zijn nieuwe inkomsten nodig.”

”In elk geval mogen de gewone mensen de crisis geen twee keer betalen,” aldus Van Besien. Daarom wil Groen! een hogere bijdrage van de banken en een speculantentaks. Ook tegenover deze nieuwe inkomst staat een investering. Met deze middelen verhogen we de laagste uitkeringen tot boven het Europese armoedeniveau en de minimumpensioenen tot 1150 euro. Dat is een noodzakelijke sociale maatregel, en bovendien ook goed voor de economie, want het versterkt de koopkracht en de binnenlandse vraag.

Via het afromen van de woekerwinsten van Electrabel, de zogenaamde nucleaire rente op afgeschreven kerncentrales, voorzien we een extra inkomst van 1,353 miljard euro netto tegen 2015. Deze opbrengst investeren we in hernieuwbare energie en gebruiken we om de oplopende energiefacturen naar beneden te krijgen.

Naast besparen en het mogelijk maken van nieuwe investeringen, stelt Groen! ook nog een fiscale hervorming voor. De lasten op arbeid moeten naar beneden, de lasten op milieuvervuiling omhoog. Op die manier zullen er meer jobs komen en zal de economie vergroenen.

In het pakket besparingen denkt Groen! onder meer aan het bijsturen van de ontspoorde kostprijs van de notionele interestaftrek. We willen de maatregel hervormen zodat ze tegen een lagere kostprijs extra ruimte geeft aan kmo’s;, zorgt voor een grotere jobcreatie en een belangrijke steun wordt voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling. De partij wil ook besparen op de fiscale aftrekken voor bedrijfswagens, in de gezondheidszorg en via een betere inning van belastingen en het opvoeren van de strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente