24 jun 2014

Verkeersveiligheid moet op de onderhandelingstafel

Kinderen op de fiets hebben 63 keer meer risico op een zwaar ongeval dan kinderen in de auto en ouderen 123 keer meer, zo berekende het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) dinsdag. “Deze cijfers zijn ronduit schokkend. Het kan niet de bedoeling zijn kinderen en ouderen van de straat te halen, om auto’s en vrachtwagens ‘vrij spel’ te geven. Groen roept de onderhandelaars van de nieuwe Vlaamse regering op: Breng verkeersveiligheid op de onderhandelingstafel, en maak het verkeer eindelijk veilig. Ook voor ouderen en kinderen”.


De nieuwe Vlaamse regering moet komen met een overtuigend plan om stads- en dorpskernen autoluw te maken. Het zwaar vrachtvervoer moet zo veel mogelijk uit woonkernen gehouden worden. Ze moet meer middelen voorzien voor afgescheiden fietspaden en voetpaden, om conflicten met sneller en zwaarder verkeer zo veel mogelijk te vermijden. “Vele fietspaden langs gewestwegen lijken nog altijd op “zelfmoordstroken”, en kunnen mits goedkope en eenvoudige ingrepen veiliger gemaakt worden”, legt Pira uit.

In het Vlaams verkeersveiligheidsplan wordt officieel gestreefd naar “zero” verkeersdoden op termijn. Groen vraagt daarom in eerste instantie aandacht voor de keuzes rond de inrichting van onze wegen. “De Vlaamse regering moet dit nu hard maken, en daarbij de veiligheid voor kinderen en ouderen op het voorplan plaatsen door het STOP-principe te hanteren, dat stappen, trappen en openbaar vervoer voorrang geeft”, besluit het groene Vlaams parlementslid.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK