23 jun 2015

Verkoop van antibiotica stijgt: “Volksgezondheid duidelijk geen prioriteit voor regering”

Ecolo-Groen reageert teleurgesteld op de stijging van de verkoop van antibiotica in de Belgische veeteelt. De doelstelling voor 2020, namelijk een halvering van het antibioticagebruik in de veeteelt, dreigt op die manier niet te worden gehaald.

Ecolo-Groen betreurt vooral de passieve houding van de bevoegde ministers. “Minister De Block (Volksgezondheid) schuift de hete aardappel door naar collega Minister Borsus (Landbouw). Dat dit voor de regering vooral een probleem van landbouw is, en niet van volksgezondheid, toont aan hoe weinig men begaan is met volksgezondheid. Er is nood aan meer dwingende maatregelen vanuit de overheid”, vinden kamerleden Anne Dedry (Groen) en Muriel Gerkens (Ecolo).

De Groenen juichen het aangekondigde datacollectiesysteem van gebruiksgegevens toe, dat er komt op initiatief van de sector. Opnieuw laken ze de passieve houding van de regering. “Als sinds 2014 vragen we om de oprichting van zo’n databank. Dat die er nu eindelijk komt is een verdienste van de sector, niet van de politiek. Een duurzaam antibioticabeleid vraagt input van alle actoren, dus ook van de overheid. De regering moet middelen vrijmaken voor sensibilisering, en werk maken van dwingende maatregelen om de verkoop van de meest kritische antibiotica tegen te gaan”, besluit Dedry.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente