12 jun 2012

Bart Staes

Vandaag stemde het Europarlement over de inzet voor onderhandelingen met de Europese ministers van Sociale Zaken over het EU-fonds voor de minstbedeelden.

In het voorstel van de Europese Commissie krijgt ieder EU-land vanaf 2014 voedselsteun om de ergste vormen van armoede te bestrijden. Het Europarlement stemde uiteindelijk voor het verplicht maken van het Fonds voor alle lidstaten. Bart Staes (Groen Europarlementslid) ziet dit als een nodige stap naar een meer sociaal Europa.

Door het EU-fonds verplicht te maken tonen alle lidstaten zich solidair met de naar schatting 120 miljoen Europeanen die op de grens van of in armoede zitten en het zwaarst getroffen zijn door de crisis. Er was aanvankelijk veel discussie omdat volgens sommigen een verplicht stelsel de bestaande hulpstructuren zou doorkruisen.
Staes: "Dit solidair systeem is beter dan de keuze tot participatie aan de lidstaten over te laten. We zijn nu niet gebaat bij een Europa 'à la carte', net nu velen in de problemen geraken door de crisis. Het EU-fonds is een noodzakelijk instrument om aan de dringende behoeften van mensen die in extreme armoede leven tegemoet te komen."

België krijgt uit de pot van 2,5 miljard euro over de periode 2014-2020 jaarlijks 5 miljoen om daklozen te helpen, kinderarmoede te bestrijden of voedselhulp te bedelen. Wat niet gebruikt wordt, keert gewoon terug naar het EU-budget.
Staes: "Elk land behoudt de vrijheid om het geld bijvoorbeeld aan te wenden als aanvulling op de eigen ondersteuningssystemen of het meer te richten naar specifieke doelgroepen of specifieke noden. Het kan aangewend worden voor voedselhulp, maar ook voor startpakketten of andere innovatieve manieren om de weg te banen naar meer sociale inclusie."

De Parlementsleden hebben nog een verhoging van het budget gevraagd (3,5 miljard euro) voor de periode 2014-2020. Het is afwachten wat de onderhandelingen met de Europese Ministers van Sociale Zaken zullen opleveren.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren