15 jan 2013

Versterk de rechten van werknemers bij herstructureringen

'Een sterke sociale dialoog op basis van wederzijds vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid'.

Dat is voor het Europees Parlement het beste instrument om processen van herstructurering van ondernemingen te voorzien, te voorkomen en te beheren. "Dat is het enige juiste uitgangspunt", stelt Groen.

Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie snel een wetsvoorstel indient over de informatievoorziening en raadpleging van werknemers, en het voorkomen en beheren van herstructurering. Het Europees Parlement wil daarbij werknemers meer rechten geven en ervoor zorgen dat ze betere kansen hebben bij collectieve ontslagen in hun sector of bedrijf.

Groen-Europarlementslid Bart Staes: ”Uitgebreide scholingsrechten voor werknemers en een kwalitatief re-integratiebeleid moeten de standaard worden in Europa. Bedrijven moeten zich inderdaad aanpassen aan de uitdagingen van onze tijd. Maar tegelijk moet de EU ook werknemers de rechten en kansen geven om die veranderingen met vertrouwen tegemoet te kunnen zien.”

Het Europees Parlement vraagt betere regels voor bedrijven en overheden om een langetermijnstrategie op te stellen om met reorganisaties om te gaan. Werkgevers en werknemers kunnen daarover afspraken vastleggen in cao's. Maar ook als dat niet gebeurt, zou een Europese richtlijn minimumrechten voor werknemers moeten garanderen.

"De re-integratie van werknemers moet niet pas beginnen op het moment dat ze worden ontslagen. Gedurende hun loopbaan moeten zij de kans krijgen om zich bij te scholen zodat ze beter van werk naar werk kunnen stromen. Dat moet je niet als een kostenpost zien. Langdurige werkloosheid is veel schadelijker”, stelt Staes.

De Europese Commissie moet nu reageren op het verzoek van het Europees Parlement en kan dan samen met sociale partners een voorstel doen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente