08 jan 2015

Wouter De Vriendt

Groen vreest dat het parlement volledig buiten de keuze voor een opvolger van de Belgische F-16’s gehouden zal worden. “Zelfs in deze eerste vrijblijvende fase van marktverkenning krijgen we al geen inzage, nochtans loopt het prijskaartje van de vervanging in de miljarden”, hekelde Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt woensdagochtend in de commissie Landsverdediging.

Groen vreest dat het parlement volledig buiten de keuze voor een opvolger van de Belgische F-16’s gehouden zal worden. “Zelfs in deze eerste vrijblijvende fase van marktverkenning krijgen we al geen inzage, nochtans loopt het prijskaartje van de vervanging in de miljarden”, hekelde Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt woensdagochtend in de commissie Landsverdediging waar een gedachtewisseling geagendeerd stond over de “preparation survey” die Defensie naar fabrikanten van gevechtsvliegtuigen gestuurd heeft.

Omdat Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) het bewuste document niet vooraf bezorgd had aan de parlementsleden, vroeg en verkreeg Wouter De Vriendt dat het parlement het document eerst grondig zou kunnen bestuderen vooraleer de regering de discussie wilde voeren. Na de voorstelling van het document door Defensie werd de bespreking uitgesteld naar een volgende commissievergadering.

In zijn toelichting benadrukte minister Vandeput (N-VA) dat de survey niets meer is dan een verkennend marktonderzoek, dat niet-bindend is en waarbij nog geen bedragen opgegeven zijn of op enige manier keuzes gemaakt. Toch weigert de minister de antwoorden (op verzoek van twee fabrikanten) bekend te maken. Groen pikt het niet dat de parlementsleden zelfs het voorbereidende werk niet onder ogen krijgen. “Hoe gaan we het parlement in godsnaam betrekken als we zelfs in deze eerste fase geen recht hebben op inzage”, sneerde Wouter De Vriendt, die hamerde op transparantie in een miljardendossier als dit. “Minstens een deel van de antwoorden van de producenten kan perfect publiek gemaakt worden. Zo is bijvoorbeeld de grootorde van het prijskaartje voor de mogelijke vervangtoestellen een maatschappelijke en dus politieke kwestie. Informatie die de concurrentiepositie van de fabrikanten niet schaadt moet openbaar gemaakt worden”, vindt Wouter De Vriendt.

Het verkennend marktonderzoek maakt deel uit van de “voorbereidende fase”, de eerste van drie fases in de aankoopprocedure van een nieuw gevechtsvliegtuig om de F-16’s te vervangen zoals de regering Michel beslist heeft in haar regeerakkoord. In 2023 moeten de eerste verouderde F-16’s aan de grond blijven waardoor midden 2018 de knoop definitief doorgehakt moet worden, zo benadrukten Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) en de militaire verantwoordelijken.

Beter nieuws kwam er in de vorm van garanties dat Defensie geen nieuwe fase in de aankoopprocedure zou openen voor de minister zijn langetermijnvisie op Defensie voorgesteld heeft (zomer 2015). De Minister zal daarin ook het toekomstige ambitieniveau van de luchtmacht bepalen, wat bepaalt welke eisen Defensie stelt aan een nieuw gevechtsvliegtuig.

Om inbreng te kunnen doen in die langetermijnvisie besliste de commissie woensdagochtend om al voor het eind van februari vier dagen van hoorzittingen te houden. Experten uit de academische wereld, de EU/NAVO, het maatschappelijk middenveld, de vakbewegingen van Defensie en de militaire hiërarchie zullen daarin adviezen formuleren over rol en taken van het Belgisch leger in de toekomst. Op expliciete vraag van Kamerlid Wouter De Vriendt mag de academische wereld de aftrap geven met het definiëren de toekomstige veiligheidsuitdagingen en de mogelijke rol van Defensie in dat brede Belgisch buitenlands beleid. “Ook dat is een kwestie van de kar niet voor het paard te spannen” besluit Wouter De Vriendt tevreden.

Lees hier de Survey

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren