22 feb 2018

Vervuilende kachels: Groen schuift kachelplan naar voren

Houtkachels zijn de belangrijkste en tegelijkertijd meest vervuilende bron van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Minister Joke Schauvliege kondigde al enige tijd geleden een actieplan luchtvervuiling aan waarbij ze de uitstoot van zowel verkeer als huisverwarming zou aanpakken. Dat plan laat nu al maanden op zich wachten, terwijl mensen met een houtkachel gisteren en vandaag de oproep krijgen om niet te stoken. In afwachting van een plan van de minister, stelt Groen zelf een kachelplan voor dat opgesteld werd in overleg met de sector. Vlaams parlementslid voor Groen Elisabeth Meuleman: “Mensen met een houtkachel weten het op de duur niet meer: is hun verwarming nu goed of slecht voor het milieu? Hout is immers een hernieuwbare energiebron en voor huishoudens een bijzonder klimaat-vriendelijke manier om te verwarmen. Maar bij elke fijn-stofpiek horen ze dat hout-verbranding de grote boosdoener is. Het kan niet zijn dat iets wat schijnbaar goed is voor het klimaat, tegelijkertijd onze luchtkwaliteit hypothekeert. Met Groen geloven we dat het anders kan: we kunnen wel degelijk evolueren naar een Vlaanderen dat maximaal inzet op hernieuwbare energie èn op zuivere lucht. En moderne houtkachels kunnen hier absoluut een rol in spelen. De overheid moet het voortouw nemen en ervoor zorgen dat de meest ecologische keuzes ook de meest logische keuzes worden.”
 
Meuleman maakt de vergelijking met auto’s. “Ook het verkeer zorgt voor heel wat vervuiling. De overheid heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak: eerst de meest vervuilende auto’s weren in bijvoorbeeld lage emissiezones, mensen fiscaal stimuleren om voor minder vervuilende auto’s te kiezen en op termijn evolueren naar louter elektrische wagens. Eenzelfde traject is mogelijk bij kachels: in de eerste fase weren we de meest vervuilende smoorkachels, we geven extra stimuli om deze te vervangen door performante pelletketels en op termijn willen we omschakelen naar warmtepompen of warmtenetten op 100% hernieuwbare stroom.”
 

Concreet stelt Meuleman voor om een premie te geven aan wie zijn vervuilende en verouderde kachel vervangt door een houtpelletkachel die aan de strengste normen voldoet. Op die manieren moeten tegen 2022 alle verwarmingstoestellen met een uitstoot hoger dan 400g/Gj PM 10 vervangen zijn door milieuvriendelijkere modellen. Om ervoor te zorgen dat de toestellen niet gaan circuleren op de tweedehandsmarkt, stelt Groen voor om terugnameplicht in te voeren.
Groen wil verder ook dat elk toestel uitgerust wordt met een filter om fijn stof te verwijderen uit het rookgaskanaal. Ook hiervoor kan gewerkt worden met een premie. Meuleman: “Uit een Noorse studie blijkt dat het amper zes maanden duurt voor je de plaatsing van een filter van 500 euro hebt terugverdiend voor de gezondheidszorg. Dit zijn dus eigenlijk minimale investeringen van de overheid met maximale output.” Verder vraagt Groen de overheid ook om de burger maximaal te informeren en hem kwaliteit te garanderen. Elisabeth Meuleman: “De overheid moet dringend werk maken va de erkenning van officiële installateurs. Installateurs die een gestandaardiseerde opleiding doorlopen hebben kunnen aan het eind daarvan een certificaat krijgen. Zo weten mensen dat ze kiezen voor kwaliteit. Verder moet iedereen die voor een houtkachel kiest voldoende en duidelijk geïnformeerd worden over het gebruik en het onderhoud van zo een toestel. Uit Zwitsers onderzoek blijkt dat heel wat mensen door hun kachel verkeerd te gebruiken, vier keer meer uitstoten dan eigenlijk nodig is. Ook de kwaliteit van het brandhout speelt hier een grote rol in. De federale overheid kan hier een duit in het zakje doen door een kwaliteitslabel voor brandhout in te voeren. Onvoldoende gedroogd hout zorgt voor een veel hogere uitstoot en kan op dit moment nog zonder problemen verkocht worden. Dit kan makkelijk verholpen worden door een kwaliteitslabel.”
 
Groen vraagt de regering dringend aan de slag te gaan met deze voorstellen. Het is duidelijk dat kachels niet alleen een belangrijke schakel zijn in heel wat huiskamers, maar ook in onze doelstellingen voor hernieuwbare energie. Het feit dat we hiermee nu onze luchtkwaliteit hypothekeren mag geen reden zijn om het kind met het badwater weg te gooien. Wat Groen betreft, heeft houtverbranding zeker een plaats in het energie- en klimaatbeleid. “Mensen die voor de gezelligheid van een houtkachel kiezen zijn vaak erg begaan met klimaat en milieu en zien hun kachel als een hernieuwbare bron van energie. Een verbod van alle soorten kachels is voor Groen dan ook niet aan de orde, wel een drastische vergroening. Burgers die kiezen voor deze vorm van hernieuwbare energie moeten maximaal ondersteund worden door de overheid,” besluit Meuleman

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK