12 jul 2011

Kristof Calvo

De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft groen licht gegeven voor een hogere bijdrage van de uitbaters van de kerncentrales in geval van een nucleair ongeval. Voortaan moeten zij 1,2 miljard schade vergoeden. Wanneer de schade groter is, betaalt de Belgische overheid. Groen! en Ecolo zijn voorstanders van een systeem van onbeperkte aansprakelijkheid, waarbij de nucleaire sector aansprakelijk is voor de volledige schade, en niet de belastingbetaler opdraait voor de kosten. De fractie onthield zich daarom bij de stemming.

”De wetswijziging is een verbetering, maar het is jammer dat er nog steeds wordt gekozen voor het beperken van de aansprakelijkheid van de nucleaire sector. De ramp in Fukushima zorgde voor een geschatte schade van 90 miljard euro. Een verzekering voor 1,2 miljard is dus ruim onvoldoende. Er blijft een gunstregime voor Electrabel. Terwijl ze de winsten van de kerncentrales gretig opstrijken, zullen ze bij een ongeval een groot deel van de factuur doorschuiven naar de Staat en dus de belastingbetaler”, menen Kamerleden Kristof Calvo (Groen!) en Olivier Deleuze (Ecolo).

Op voorstel van Ecolo-Groen! organiseerde de Kamercommissie hoorzittingen over de nucleaire aansprakelijkheid. Tijdens die hoorzittingen spraken experts zich uit voor een systeem van onbeperkte aansprakelijkheid, zoals in Duitsland. Uiteindelijk werd die piste niet gevolgd.

Er komt echter nog een vervolg, want ook andere fracties erkennen dat de wetgeving verder moet worden aangepast. ”Na het zomerreces zal er verder gesleuteld moeten worden aan de wetgeving. Zo moet de afhandeling van schadeclaims beter worden georganiseerd en is het cruciaal dat ook de financiële mogelijkheden van de moedermaatschappij worden meegeteld”, aldus Calvo.

Groen! en Ecolo zullen dan opnieuw de onbeperkte aansprakelijkheid op tafel leggen. ”Beperkte aansprakelijkheid is een verdoken subsidie aan de nucleaire sector. Uitbaters van windmolenparken en gascentrales daarentegen zijn wel volledig aansprakelijk bij ongevallen”, aldus Deleuze.

”Fracties zoals PS, N-VA en CDH zeggen principieel voorstander te zijn van onbeperkte aansprakelijkheid. In het najaar krijgen ze de kans om de daad bij het woord te voegen. Groen! en Ecolo zullen dan een aangepast wetsvoorstel neerleggen”, kondigt Calvo alvast aan.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren