10 jul 2012

Kristof Calvo

“Er is weldegelijk een alternatief voor het omgooien van de wet op de kernuitstap”, concludeert Groen na een analyse van het uitrustingsplan. “Een toepassing van de wet van 2003 is goedkoper, veiliger, duurzamer en beter voor onze bevoorrading”, verklaart Groen-Kamerlid Kristof Calvo. Groen pakt ook uit met een opmerkelijk voorstel: een schadevergoeding voor investeerders als de uitstapkalender nogmaals verandert.

Mythe 1: ‘Dankzij het uitrustingsplan zal de energiefactuur dalen.’

Mythe 2: ‘De tienjarige levensduurverlenging van Tihange 1 is nodig voor de bevoorrading.’

Mythe 3: ‘De kernuitstap zal nu voor 6 van 7 reactoren gebeuren volgens de wet van 2003’.

Mythe 4: ‘Met het uitrustingsplan hebben we eindelijk een energievisie.’

Mythe 5: Een tienjarige levensduurverlenging van Tihange 1 is de enige veilige oplossing.

Vijf mythes

Calvo’s; oordeel over het uitrustingsplan is duidelijk: ”Het Belgisch compromis zadelt de consument op met extra kosten. De tienjarige levensduurverlenging is eerder een probleem dan een oplossing. Het plan is niet veiliger noch duurzaam. En in tegenstelling tot wat men beweert, is de kernuitstap niet verankerd”.
Vooral de kostprijs van het regeringsplan baart Groen zorgen. Het Rekenhof en de CREG moeten daarom de meerkost in kaart brengen, stelt Groen voor. Nu al is zeker dat de consument niet beter wordt van het plan. ”Electrabel zal zelfs nog bijkomende winsten boeken door de levensduurverlenging van Tihange 1”, aldus Calvo.

Het plan gaat voorbij aan het conflict tussen onregelbare nucleaire capaciteit en de wisselende productie van hernieuwbare energie. Hoewel richting 2025 de risico’s; op overcapaciteit door de verlenging van Tihange 1 nog toenemen, zijn ze niet verder onderzocht. De analyses reiken immers maar tot 2017.
Het schrappen van artikel 9 van de wet van 2003, de clausule rond bevoorradingszekerheid, is volgens Groen een juridische truc om Tihange 1 te kunnen verlengen. ”Door de schrapping moet de regering geen meer advies vragen aan de CREG over de levensduurverlenging”, legt Calvo uit.

Groen stelt voor : uitstapkalender wijzigen = schadevergoeding

De uitstapkalender van de regering is minder evenwichtig en daardoor kwetsbaar. Als een latere regering de uitstapkalender alsnog zou wijzigen, moeten investeerders een schadevergoeding krijgen, vindt Groen. ”Een kernuitstap in de wet biedt onvoldoende rechtszekerheid, zeker nu die wet voor de eerste keer is omgegooid”, klinkt het in de nota.

Toekomstige regeringen zullen dan niet meer zomaar de wet aanpassen. ”Evident is het de bedoeling om nooit boetes te moeten uitbetalen. De wet op de kernuitstap moet immers worden uitgevoerd, legt Calvo de bedoeling uit.

Behoud de wet van 2003 en de lamp brandt

Door het non-beleid van de afgelopen jaren is de bevoorrading niet zomaar verzekerd. ”Ook Groen erkent de cijfers van de CREG, Elia en de administratie Energie. Maar we trekken andere conclusies dan de klassieke tripartite, conclusies die dichter liggen bij de voorstellen uit de studies. Niemand, noch de CREG noch de experts van de administratie, pleit voor een tienjarige levensduurverlenging van Tihange 1”, aldus Calvo.

Wat had de klassieke tripartite dan wel kunnen doen? ”De oplossing van de door traditionele partijen gecreëerde problemen ligt in de toepassing van de wet van 2003. Die wet bevat immers ook een clausule in geval van bevoorradingsproblemen (artikel 9). Tihange 1 sluit dan in het slechtste geval op 15 maart 2017. Tegen dan zijn zeker voldoende alternatieve investeringen beschikbaar. Dat staat zwart op wit in de diverse studies”, aldus nog Calvo.

”De wet van 2003 wordt dan gerespecteerd en tegelijk nemen we geen enkel risico tijdens de winters van 2016 en 2017. Bevoorrading is immers cruciaal”, vervolgt hij. Ook op vlak van nucleaire veiligheid is het beter. ”Een kernreactor openhouden tot zijn 50e verjaardag is sowieso geen veilige optie”, meent Calvo.

Investeren in de toekomst

Voor Groen moest het uitrustingsplan een energie-investeringsplan zijn met ambitieuze maar haalbare doelstellingen inzake flexibele capaciteit, hernieuwbare energie en energiebesparing om de factuur van de consument te verlichten. ”Zo’n plan zou een mooi begin zijn een duurzaam relancebeleid”, vindt Calvo. Voor de financiering rekent Groen in de eerste plaats op een hogere nucleaire bijdrage.

”De tienjarige levensduurverlenging van Tihange 1 is een historische vergissing. Een rationele beslissing op basis van de beschikbare studies, in plaats van een politieke koehandel tussen 6 conservatieve partijen, dàt is de inzet van het debat tot het najaar”, besluit Calvo.

Klik hier om het volledige plan na te lezen

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren