Vincent Mertens

Lid partijbestuur - vrijwilliger

Hij is een grote voorstander van vrijwilligers en een mix van allerlei mensen binnen het partijbestuur. Aan de ene kant jong, politiek talent en anderzijds gevestigde waarden die over de nodige knowhow beschikken om het jonge geweld bij te staan. 

Vincent is in allerlei sectoren actief geweest. In de welzijnssector als voorzitter van Oikonde Leuven, De Vesten en het CAW in Leuven. Hij is studieadviseur aan het University College Leuven-Limburg. 's Morgens bakt hij graag brood en 's avonds speelt hij met plezier toneel.