25 maa 2011

Dirk Geldof

Op het moment dat de Vlaamse Regering zich inspant voor het wegwerken van achterstallig wegenonderhoud (putjes vullen en vervangen van verlichtingspalen) en op het moment dat de kosten voor de aanpak van de zwarte punten uit de pan swingen tonen de Leuvense professoren een denkpad op de langere termijn waarbij ze mobiliteit bovendien breder zien dan automobiliteit.

Ze pleiten ondermeer voor een extra voertuigbelasting voor dieselwagens, houden een pleidooi voor het snel invoeren van een kilometerheffing, betwijfelen of de subsidies van elektrische wagens wel zo zinvol zijn en stellen dat Vlaanderen nood heeft aan een samenhangend regionaal wegennet. Interessant is dat de proffen actief zijn in uiteenlopende disciplines die zowel economie, verkeerskunde, gezondheidszorg als ruimtelijke ordening omspannen.

Het vertrekpunt van hun analyse is dat de kosten en baten van onze mobiliteit zelden realistisch berekend worden. Het bevoordelen van dieselwagens tegenover benzinewagens kost tot 900 euro per jaar aan belastingverlies, terwijl de CO2-baten amper goed zijn voor enkele tientallen euro’s;. Bovendien is enkel rekening houden met CO2-uitstoot te beperkt. Groen! pleit ook al langer voor een ecoscore voor wagens die met meer factoren (zoals bijvoorbeeld fijn stof) rekening houdt.

De visietekst staat verder stil bij de manier waarop we met onze verkeersinfrastructuur zouden kunnen omgaan. Die wordt momenteel immers niet optimaal benut. Maar meer infrastructuur is daarom zelden de meest economische oplossing stelt Metaforum. Als voorbeeld geeft de groep een spitstol aan de Kennedytunnel: een correcte beprijzing van die tol zou de Antwerpse mobiliteitsproblemen in ruime mate kunnen verbeteren zonder een brug/tunnel te moeten bouwen.

Metaforum maakt ook enkele verrassende kosten/baten-analyses. Zo staan we volgens de onderzoekers veel te weinig stil bij de kostbare open ruimte die nu voorzien wordt voor parkeren. Straatparkeren in de binnenstad betekent het opofferen van 1 of 2 rijvakken voor relatief weinig auto’s;. Flexibilisering van gebruik van parkings in de binnensteden kan volgens Metaforum honderden auto’s; van straat halen waardoor de vrijgekomen ruimte een nuttigere en aangenamere functie kan krijgen.

Onze ruimtelijke(wan)ordening bekijken de professoren met een opvallend positieve blik. Ook al heeft het de voorbije decennia aan planning en visie ontbroken, het is nog geen verloren zaak. Wel is het hoogdringend tijd om een degelijke ruimtelijke analyse en taxonomie te maken zodat duidelijk wordt waar de problemen zich situeren en de mogelijkheden van corrigeren onderzocht kunnen worden. De huidige wegencategorisering met snelwegen, regionale wegen en lokale wegen werkt niet meer. In plaats van een boomstructuur van autosnelwegen waar dan lokale wegen op aantakken, moeten we volgens Metaforum naar een rasterstructuur. Dat betekent niet dat we meteen moeten beginnen met de aanleg van missing links: volgens Metaforum is daar eerst nog veel interdisciplinair onderzoek voor nodig. Bovendien zal de oplossing niet a priori mogen vertrekken van automobiliteit, maar moet er zeker ook gekeken worden naar de multimodale alternatieven zoals bijvoorbeeld light-rails.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters (Groen!): ”Onze bestaande infrastructuur beter benutten, veiliger aanleggen en onderhouden, een andere autofiscaliteit zijn stappen in de richting van een duurzame mobiliteit. De Leuvense onderzoekers tonen tenminste aan dat werken aan een toekomstgericht mobiliteitsbeleid meer is dan tafelen met de aannemers voor de aanleg van nog maar eens een nieuwe ‘missing link’. De denksporen die door deze studie worden uitgezet zijn geen utopieën voor de volgende eeuw. Het zijn realistische, haalbare voorstellen voor de korte termijn. Tegelijk is het een pleidooi voor meer wetenschappelijk onderbouwing van de mobiliteitsvraagstukken.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren