24 nov 2011

Vlaams centrum gelijke kansen is slecht idee

Groen! is zeer verbaasd over de oproep van Pascal Smet om een Vlaams centrum voor gelijke kansen op te richten. Dit gaat niet alleen in tegen de eerdere afspraken om een het bestaande Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) interfederaal te maken. Het zou ook de onafhankelijke inzet voor gelijke kansen niet ten goede komen.

Groen! betreurt de resultaten van het onderzoek waaruit blijkt dat een kwart van de Vlamingen geen problemen heeft met discriminatie op de arbeidsmarkt. ‘Dit bevestigt dat er nog een grote rol is voor de Vlaamse overheid om een het beleid voor gelijke kansen fors uit te bouwen. Het onderzoek toont aan dat vrouwen en mensen van etnische en culturele minderheden een heel slechte uitgangspositie hebben wat betreft gelijke kansen. Als een groot deel van de bevolking daar niet van op de hoogte is, is er nog veel werk aan de winkel. Maar een Vlaams centrum voor gelijke kansen is niet de oplossing.’

Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid van Groen!, begrijpt niet waar de roep van Smet om een Vlaams centrum vandaan komt. ‘Bij de federale onderhandelingen, waarbij de SP.A toch aan tafel zat, is afgesproken om ook de regio’s; hun rol te laten spelen binnen het CGKR, door het interfederaal te maken. In het akkoord staat letterlijk: ”Voortzetting van de onderhandelingen met de deelstaten met het oog op de omvorming van het CGKR tot een interfederaal centrum”. Op die manier kunnen burgers ook terecht bij het centrum als het over Vlaamse bevoegdheden gaat. Een apart Vlaams centrum is dan nergens voor nodig. Heeft de minister hier wel overlegd met zijn collega’s; van de onderhandelingstafel?’
Voor de interfederalisering van het CKGR hoeven de verschillende niveaus niet te wachten op de regeringsvorming. Groen! zou het CKGR graag zien evolueren naar een volwaardig Mensenrechtencentrum, zoals Europa vraagt. Een specifiek Vlaams centrum vindt Groen! geen goed idee. ‘Een autonoom Vlaams centrum klinkt misschien mooi, maar zal in de praktijk wellicht te afhankelijk zijn. Denk maar aan wat er met het Kinderrechtencommissariaat en Vlaams Vredesinstituut gebeurde. Een interfederaal Centrum voor gelijke kansen, waar alle niveaus in zitten, zal een stuk sterker staan en haar belangrijke taken beter kunnen uitvoeren.’

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK