04 mei 2011

Vlaams Energiebedrijf moet beheer distributienetten van elektriciteit en gas overnemen

Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum geeft Louis Tobback gelijk: niet de gemeenten, wel de Vlaamse overheid moet het distributienet van elektriciteit en gas in handen nemen. Zijn partijgenoot en verantwoordelijk minister Lieten moet hiervoor het initiatief nemen.

Gemeenten zijn de voornaamste aandeelhouders in de netbeheerders voor elektriciteit en gas. Tobback haalt terecht aan dat de gemeentelijke afgevaardigden in deze netbeheerders vaak onvoldoende beslagen zijn inzake energie. Vaak worden gebuisde of net te belonen politici na gemeenteraadsverkiezingen uitgestuurd. Nochtans worden belangrijke beslissingen genomen in de raden van bestuur van de netbeheerders, de overdreven tarievenverhoging van Eandis is daar een voorbeeld van. De gemeentelijke afgevaardigden kunnen onvoldoende een tegengewicht vormen tegenover Electrabel, die nog steeds 30 procent van de aandelen van Eandis in handen heeft. Eandis heeft zich de voorbije weken vooral bezig gehouden met het ondermijnen van het draagvlak voor hernieuwbare energie.

De netbeheerders staan nochtans voor een zeer grote uitdaging: het elektriciteitsnet ‘slim’ maken. Nu is het net verouderd en kan decentraal geproduceerde hernieuwbare energie onvoldoende worden aangesloten. Het voorbereiden van een hernieuwbare toekomst kan niet overgelaten worden aan enerzijds Electrabel, die tegenovergestelde belangen heeft, en anderzijds gemeenten die onvoldoende over know-how beschikken. Bovendien moet de kost van een slim net rechtvaardig verdeeld worden. Via de huidige regeling moet echter de kleine consument hiervoor opdraaien.
Minister Ingrid Lieten moet dus nu initiatief nemen. Zij moet het op te richten Vlaams Energiebedrijf inschakelen. Het Vlaams Energiebedrijf zal energiebesparing en hernieuwbare energie in Vlaanderen stimuleren, maar moet volgens Sanctorum ook instaan voor de uitbouw van een slim elektriciteitsnet en energieopslag. Hiervoor moet het Vlaams Energiebedrijf het beheer van de netten overnemen van de gemeenten en Electrabel. Zo kan op een transparante en kostenefficiënte manier geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie in Vlaanderen. En moeten de (arme) gezinnen hiervoor veel minder betalen, dus is het ook rechtvaardig. Want de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie kost geld (weliswaar veel minder dan men laat uitschijnen). Op termijn zullen we er echter allemaal wel bij varen, zowel economisch als op vlak van milieu en gezondheid.
De Vlaamse Regering moet dan ook meer geld vrij maken voor het Vlaams Energiebedrijf. "Het is toch ondenkbaar dat alle kosten voor de uitbouw van groene energie in Vlaanderen, stelselmatig zouden doorgerekend worden via de electriciteitsfacturen van gewone mensen. Terwijl de Vlaamse Regering op termijn uitpakt met begrotingsoverschotten", aldus Hermes Sanctorum.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren