16 apr 2013

Vlaamse adviesraden maken brandhout van Klimaatplan Vlaamse Regering

Vier Vlaamse adviesraden (Milieu- en Natuurraad, Sociaal-Economische Raad, Raad voor Landbouw en Visserij, en Raad voor Ruimtelijke Ordening) reageren in het parlement vernietigend op de eerste aanzet van het Vlaams Klimaatplan van minister Schauvliege. Zowel de doelstellingen als de financiële implicaties van het plan zijn te vaag. Hermes Sanctorum, Vlaams parlementslid voor Groen, deelt de kritiek. “Het gebeurt zelden dat adviesraden unaniem zo kritisch zijn voor een belangrijk plan. Maar ze hebben gelijk,” stelt Sanctorum. “Met wat de Vlaamse regering heeft beslist, halen we de klimaatdoelstellingen helemaal niet. Zelfs minister Schauvliege geeft dit toe. Maar maatregelen blijven uit. Dit is geen ernstig klimaatbeleid.”

De adviesraden dringen sterk aan op bijkomende interne maatregelen. Vooral in de sectoren transport en gebouwen zijn nog forse winsten te boeken voor klimaat en milieu. Bovendien zou het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen zorgen voor grote maatschappelijke baten, zowel sociaal-economische (economische relance en groene jobs) als ecologisch (verbetering van de luchtkwaliteit en de gezondheid). Er werd ook sterk de nadruk gelegd op het feit dat het uitstel van klimaatinvesteringen alleen zou leiden tot nog veel hogere kosten op langere termijn.

Daarnaast klaagden de raden dat er geen strategie bestaat voor de inzet van flexibele mechanismen, zoals het realiseren van klimaatprojecten in het buitenland: de raden vrezen voor de efficiëntie van dat soort maatregelen, betreuren het uitblijven van extra duurzaamheidscriteria en vrezen voor de kost ervan. Volgens een berekening van VITO zou de kost tegen 2020 kunnen oplopen tot 240 miljoen euro. Bovendien bekritiseren de raden dat het plan veel te vaag blijft op vlak van concrete acties, de financiering en de planning op langere termijn.

De strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening kwam dan weer tot de pijnlijke vaststelling dat in het klimaatplan het ruimtelijk beleid onvoldoende mee werd genomen. Zowel voor preventie van verdere klimaatverandering, zoals het realiseren van nieuwe windmolenprojecten als voor adaptatie, zoals het voorzien van overstromingsgebieden, is immers dringend afbakening van meer ruimte nodig.

Minister Schauvliege was niet aanwezig tijdens de uiteenzetting van de vier adviesraden in de commissie Leefmilieu en weigerde achteraf enige commentaar te geven op de kritieken. Daarvoor moest ze eerst de rest van de regering contacteren. ”Dit is ongehoord,” vindt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum, ”De minister en de regering beschikken al enige tijd over deze adviezen en konden zich voorbereiden op deze hoorzitting. In een vervolg op deze hoorzitting zullen de verschillende bevoegde ministers door de commissieleden aan de tand gevoeld worden, met name minister van verkeer Hilde Crevits, minister van wonen en energie Freya Van den Bossche en minister voor landbouw, Kris Peeters. Hopelijk zullen er dan wel concrete antwoorden komen op de meer dan terechte vragen van de adviesraden. Anders wordt het klimaatbeleid van deze Vlaamse regering helemaal een farce," besluit Hermes Sanctorum.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren