14 maa 2011

Elisabeth Meuleman

Een tijd geleden klaagde de Franse gemeenschap de voorrangsregel voor Nederlandstaligen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel aan. Vandaag kregen verschillende Nederlandstalige ouders te horen dat er geen plaats is in één van de 5 basisscholen die ze opgaven. Volgens Elke Van den Brandt en Elisabeth Meuleman, die voor Groen! zitten in resp. het Brussels en het Vlaams Parlement, tonen beide feiten nog maar eens duidelijk aan dat het Brussels onderwijs met enorme capaciteitsproblemen kampt en dat er onvoldoende overleg is tussen de gemeenschappen. “Het is onbegrijpelijk dat het overleg maar niet van de grond komt. Dit is spelen met de toekomst van onze kinderen” aldus Elke Van den Brandt en Elisabeth Meuleman.

De druk op het Brusselse onderwijs is vooral het gevolg van de reële bevolkingstoename. We belanden in Brussel stilaan in een situatie waarin we niet meer kunnen garanderen dat ieder kind in een kwaliteitsvolle klas terechtkomt. Klassen van 30 of meer leerlingen mogen geen optie zijn, want dat is schadelijk voor de ontwikkeling en de schoolcarrière van alle kinderen en demotiverend voor de leerkrachten.

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenschappen om voor voldoende plaats te zorgen in de Brusselse scholen. De klacht van de Franse gemeenschap gaat uit van een concurrentiemodel, maar de capaciteitsproblematiek kan alleen in overleg worden aangepakt. De helft van de Brusselse kinderen past niet in de klassieke hokjes van Franse en Vlaamse gemeenschap. Er zijn duidelijke afspraken nodig over wie welke verantwoordelijkheden zal nemen inzake de capaciteitsverhoging en inschrijvingsprocedures. Alleen zo kunnen we vermijden dat er kinderen zijn die geen plaats hebben omdat er onvoldoende capaciteit is of omdat ze buiten de voorrangsgroepen van beide gemeenschappen zouden vallen.

Er werd een Marshallplan voor het onderwijs aangekondigd waarbij alle betrokken instanties samen een plan uitstippelen voor de toekomst van het onderwijs in Brussel. Elke Van den Brandt: ”De urgentie van dit plan spreekt voor zich. Het is niet te begrijpen dat dit overleg maar niet van grond komt. Dat de demografische evolutie verder voor een capaciteitstekort zal zorgen, is immers duidelijk. Bovendien kunnen voorrangsregels of quota maar efficiënt werken als er genoeg plaatsen zijn.”

Er zijn limieten aan de flexibiliteit die we van ouders en kinderen kunnen eisen. In een rijke samenleving moet de lat hoger liggen dan enkel ‘een plaats’ voor elk kind. ”Beide gemeenschappen in ons land moeten deze problematiek au serieux nemen, ze moeten van onderwijs de hoogste prioriteit maken en stoppen met de zwarte piet naar elkaar door te schuiven. Het is hoog tijd dat we onze krachten, over de communautaire grenzen heen, bundelen en het hoofd bieden aan deze uitdaging. Tijd is kostbaar, zeker als het gaat om de toekomst van onze kinderen” besluit Elisabeth Meuleman.

In het Vlaams Parlement werd vanmiddag ook gediscussieerd over de hele kwestie. ”Minister Pascal Smet moet nu ook zelf een initiatief nemen, vindt Elisabeth Meuleman, hij moet mee zorgen voor overleg en eventueel een ”bemiddelaar of ontmijner” op pad sturen. Blijven kiezen voor polarisatie en verrotting is geen optie. Daar worden ook de Nederlandstalige kindjes het slachtoffer van.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren