17 dec 2015

Elisabeth Meuleman

Als sinds 2010 betaalt het Vlaamse overheidsbedrijf Waterwegen en Zeekanaal nv maar liefst 1 miljoen euro per jaar, of een totaal van 5,3 miljoen euro aan belastingsgeld, aan de Oudenaardse Steenbakkerij Vande Moortel, om er vervuild en ongezond slib te storten, terwijl er nog helemaal geen vergunning voor was.

Zelfs na het negatieve advies van de afdeling milieuvergunningen van de Vlaamse Overheid, heeft de Vlaamse regering de huur bovendien nog niet stopgezet. Dit bevestigde Minister Ben Weyts (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen).

“Een absolute schande en complete geldverspilling”, zegt Groen-Parlementslid Elisabeth Meuleman. “De Vlaamse Regering ging er zoals gewoonlijk rustig van uit dat de zaakjes wel zouden geregeld worden, en dat de milieuvergunning wel in orde zou komen. Men vond het niet nodig om de milieuvergunning af te wachten. Al sinds 2010 en zonder milieuvergunning worden elk jaar miljoenen euro’s belastingsgeld aan Vande Moortel uitbetaald. De procedure voor de aanbesteding van de werken werd uitgeschreven, en het bedrijf startte met voorbereidende werken, allemaal terwijl er geen vergunning was”.

‘Opnieuw een geval van overmoed, en het vel van de beer verkopen voor die geschoten is’ vervolgt Meuleman. Want wat bleek ondertussen : de afdeling milieuvergunningen van de Vlaamse Overheid heeft, na beroep van een buurtcomité en van Milieuvereniging Omer Wattez, het gunstige advies van de stad Oudenaarde en de provincie Oost-Vlaanderen overruled, en geeft een ongunstig advies.

“Maar nu blijkt dat zelfs na dit negatief milieu-advies, de Vlaamse regering die betaling van de huur nog niet stopzet. Er blijft dus belastingsgeld verdwijnen in een kleiput die niet vergund is”, analyseert Meuleman.

Het zogenaamde ‘niet-gevaarlijk’ baggerslib is wel degelijk gevaarlijk, zo stelt de afdeling milieuvergunningen van de Vlaamse Overheid. Het slib, afkomstig uit de bovenschelde is namelijk zwaar vervuild met PBDB’s (gebromeerde vlaamvertragers), die zeer hormoonverstorend zijn. Het geplande baggerstort is een gevaar voor de volksgezondheid, besluit de Vlaamse milieuvergunningscommissie, en mag er niet komen.

‘Al in 2007 werd bekend dat er zich in de waterbodem en vis in de Boven-Schelde in Oudenaarde een extreem hoge concentratie van gebromeerde vlamvertragers bevindt. In Oudenaarde werd de op een na hoogste concentratie van de wereld gemeten. Oorzaak is de textielindustrie in de buurt. Gebromeerde vlamvertragers staan door Europa als prioritair gevaarlijk gecatalogeerd. Het transport, het storten en de opslag van dit vervuilde goedje is dus totaal onverantwoord zo dicht bij bewoning, laat staan in de buurt van kleuter - en lagere scholen’, zegt Meuleman. ‘Kinderen zijn namelijk het meest gevoelig voor de negatieve effecten ervan. De classificatie van deze baggerspecie is als niet-gevaarlijk is niet correct. Als men deze stof wel als gevaarlijk zou kwalificeren, zouden heel wat extra voorzorgsmaatregelen genomen (kunnen) worden zoals de verplichte emballage met folies en bergen ver van natuurgebieden en bewoning.’

‘Groot is dan ook onze verontwaardiging als we het antwoord van Minister Weyts onder ogen kregen. Blijkbaar geeft men ook na het vernietigende negatieve advies van de Vlaamse milieuvergunningscommissie het idee van het baggerstort in deze woonwijk nog steeds niet op. De Vlaamse regering heeft het huurcontract nog altijd niet opgezegd, men blijft geld storten in die put en ‘beraadt zich over haar mogelijkheden’. Voor Groen en het buurtcomité is het duidelijk : de baggerspecie moet als gevaarlijk worden geclassificeerd en het stort mag er niet komen.

Elisabeth Meuleman besluit: “Het huurcontract moet onmiddellijk worden verbroken en er moet onderzocht worden hoe de reeds gestorte 5,3 miljoen euro kan worden teruggevorderd. En de Vlaamse regering springt in de toekomst beter wat voorzichtiger om met belastingsgeld, in plaats van dat voorbarig in een lege put te storten.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren