21 mei 2011

Elisabeth Meuleman

“Het aandeel van leerlingen van niet-Nederlandstalige origine groeit in sneltreinvaart in onze scholen. De Vlaamse regering, minister Smet voorop, reageert hierop met een afbouw van het gelijke kansenbeleid. Een historische vergissing,” zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. Groen! keurde vandaag op het tweede luik van haar Onderwijscongres een pakket voorstellen goed om ons onderwijs in staat te stellen elk kind gelijke kansen te bieden: kleinere klassen, een forse verhoging van de aanvullende lestijden voor gelijke onderwijskansen, de integratie in een brede school van culturele en sportieve activiteiten, een doortastend taalbeleid,…

Op haar politieke raad in Brusssel drukt Groen! vandaag haar sterke bezorgdheid uit over de sluipende afbraak van het diversiteitsbeleid en het Gelijke Onderwijskansenbeleid van minister van Onderwijs, Gelijke Kansen en kinderrechten (!) Pascal Smet (sp.a). Een hele reeks beslissingen van de minister illustreren dit: de sluiting van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen, het afbouwen van het project ”Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur” , het uitsluiten van mensen zonder wettig verblijf uit het volwassenonderwijs. ”Minister Smet lijkt de geschiedenis in te willen gaan als een ‘flinkse’ Sp.a minister van onderwijs,” aldus Meuleman.

De partij rondde vandaag een tweejarig traject rond onderwijs in Vlaanderen en Brussel af. ”Alle kansen voor alle kinderen” stonden daarin centraal. ”Ons onderwijs staat voor een gigantische uitdaging op vlak van capaciteitsuitbouw, diversiteit en gelijke kansen, maar het ontbreekt in Vlaanderen helemaal aan een sense of urgency hierrond,” aldus congresvoorzitster Meuleman. ”Het antwoord is niet de bouw van wat containerklassen en de afbouw van het gelijke onderwijskansenbeleid. Het antwoord is een urgentieplan voor de grote steden, waarin capaciteitsuitbouw hand in hand gaat met het versterken van het gelijke kansenbeleid en het taalbeleid in de scholen. Inzetten op gelijke kansen voor alle kinderen is niet alleen fair, we hebben er ook zelf alle belang bij.”

Groen! wil ondermeer het taalbeleid in het onderwijs grondig herdenken. In het Vlaams parlement zal het een Decreet Veeltalig Leren neerleggen, dat scholen toelaat om een veel diverser taalbeleid aan te reiken: thuistaal in de klas, moedertaalonderwijs, immersie-onderwijs (niet-taalvakken die in een andere taal worden gegeven),… Onderzoek leert dat dit de kansen van alle leerlingen ten goede komt.

De partij blijft ook inzetten op brede scholen, waarin culturele en sportieve activiteiten die vandaag buitenschools zijn, op school worden aangeboden. Dit verlaagt de drempel voor alle leerlingen om hieraan deel te nemen en stimuleert hun bredere ontwikkeling. Een decreet Brede School moet hier een kader voor creëren.

Concreet blijft Groen! ook inzetten op kleine kleuterklassen, omdat veel onderzoek uitwijst dat dit de beste manier is om schoolse achterstand van bij de start aan te pakken.

Contact voor de pers:
Elisabeth Meuleman
0473 41 61 47

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren