12 okt 2015

Ingrid Pira

Een kwart van de Vlaamse steden en gemeenten zullen in 2016 helemaal niets overhouden aan de stijging van het Gemeentefonds. De andere steden en gemeenten zien de helft van deze stijging verdampen, omdat de Vlaamse regering niet langer de verlaging van een lokale belasting op de uitrusting van bedrijven compenseert.

Een kwart van de Vlaamse steden en gemeenten zullen in 2016 helemaal niets overhouden aan de stijging van het Gemeentefonds. De andere steden en gemeenten zien de helft van deze stijging verdampen, omdat de Vlaamse regering niet langer de verlaging van een lokale belasting op de uitrusting van bedrijven compenseert. Bijzonder kwalijk is bovendien dat de Vlaamse voogdijminister van de steden en gemeenten, Liesbeth Homans (N-VA), de zwartepiet voor deze pijnlijke ingreep zonder meer doorschuift naar haar liberale collega Annemie Turtelboom.

Na de Septemberverklaring over de Vlaamse begroting 2016 legde minister Homans trots uit dat het Gemeentefonds in 2016 opnieuw met 3,5 procent zal stijgen, ondanks ‘de budgettair moeilijke tijden’. De middelen uit dat fonds voor de 308 Vlaamse steden en gemeenten nemen daardoor komend jaar toe met bijna 82 miljoen euro.

Veel minder spraakzaam waren Homans en de andere leden van de Vlaamse regering over een besparingsmaatregel die de steden en gemeenten diep in het vlees snijdt. Sinds een pact van 2008 met de lokale besturen compenseert de Vlaamse regering de steden en gemeenten wanneer ze hun belasting op de uitrusting van bedrijven verlagen. Dat moet de lokale economie een duw in de rug geven. In 2014 ging het om een bedrag van net geen 48 miljoen euro.

Maar vanaf 2016 schrapt de Vlaamse regering deze compensatie. Alleen voor 79 steden en gemeenten die door deze maatregel meer geld zouden verliezen dan de stijging van hun inkomsten uit het Gemeentefonds, komt de Vlaamse regering nog tot in 2019 met 13 miljoen euro over de brug. De 229 andere steden en gemeenten worden helemaal niet meer gecompenseerd en verliezen zodoende 35 miljoen euro aan inkomsten.

De financiële gevolgen voor de steden en gemeenten zijn niet veel minder dan desastreus.

  • Een kwart van de Vlaamse steden en gemeenten (de 79 die voorlopig nog met 13 miljoen euro geholpen worden) houden aan de stijging van hun middelen uit het Gemeentefonds geen enkele euro over.
  • Driekwart van de Vlaamse steden en gemeenten (de 229 die helemaal niet meer gecompenseerd worden) ziet de helft van de stijging van de ontvangsten uit het Gemeentefonds gemiddeld voor de helft door hun neus geboord.

Vlaams parlementslid Ingrid Pira van Groen: “Minister Homans laat niet na om voortdurend te pleiten voor meer bestuurskracht voor lokale besturen. Om dat in de verf te zetten pakt ze er graag mee uit dat het Gemeentefonds elk jaar met 3,5 procent stijgt. Maar in de praktijk merken we dat deze zogeheten stijging stelselmatig wordt opgepeuzeld door besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering. Wat de Vlaamse regering met één hand zogezegd geeft, neemt ze met de andere hand meteen terug van de lokale overheden. Vanaf dit jaar krijgen de steden en gemeenten al aanzienlijk minder geld voor de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen en voor de ondersteuning van hun lokaal beleid voor jeugd, cultuur en onderwijs. En nu krijgen de steden en gemeenten in 2016 dus een nieuwe, harde financiële klap.’

‘In plaats van extra zuurstof te geven aan steden en gemeenten brengt de Vlaamse regering hen steeds meer in ademnood”, aldus Pira, die zich ook zeer stoort aan de houding van N-VA-minister Homans. “In het Vlaams Parlement heeft ze de kritiek op de schrapping van de compensatie niet alleen weggewuifd. Ze noemde het een bevoegdheid van haar collega van Financiën en Begroting. Ze schoof de zwartepiet dus simpelweg door naar Annemie Turtelboom en de Open VLD. Amper een week na het begrotingsakkoord binnen de Vlaamse regering is dat onuitgegeven”, besluit Groen-parlementslid Ingrid Pira.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren