11 feb 2016

Johan Danen, Björn Rzoska

“De situatie nu is dat de Vlaamse regering op 1 maart een hoge vlaktaks aan alle gezinnen en kmo’s oplegt. De kleine consument draait op voor alle investeringen voor groene stroom, terwijl de grootindustrie buiten schot blijft".

Als we onze doelstellingen willen halen, moet iedereen zijn bijdrage leveren. De Turteltaks houdt ook geen rekening met spaarzaamheid. De Turteltaks is ook duur doordat de vorige en deze regering er grote biomassacentrales wilden mee subsidiëren. Terwijl die helemaal niet duurzaam zijn. Met de faillissementsaanvraag van German Pellets verdwijnen bovendien ook 100 jobs, in de provincie Limburg die al in een moeilijk situatie zit”, analyseert Groen-parlementslid Johan Danen.

“De energiestrategie van de twee laatste Vlaamse regeringen stuikt nu dus als een kaartenhuis ineen. Het debacle van het regeringsbeleid is wel een kans om het over een andere boeg te gooien”, zeggen Groen-parlementslid Johan Danen en Groen-fractieleider Björn Rzoska: ”energieminister Turtelboom moet haar huiswerk opnieuw maken. Het kan wel degelijk beter. Groen schuift een eigen plan naar voor met 2 belangrijke doelstellingen : de Europese klimaatdoelstellingen halen, met een drastische vermindering van CO2-uitstoot, meer hernieuwbare energie, en een ontsporing van de factuur voor de gezinnen voorkomen”.

Alternatief plan

“Om de historische schuld door de certificatenoverschotten af te bouwen over zes jaar moet de regering de moed hebben om een mix van maatregelen te nemen. Vooreerst moet de regering ook een bijdrage vragen vanuit de overwinsten van de grote hernieuwbare energie-installaties, de grote “zonne-parken”van bedrijven die voor 2013 in gebruik werden genomen. Dat geeft een inkomst van minstens 36 miljoen euro per jaar”, legt Danen uit.

Aan de distributienetbeheerders vragen we om gedurende 6 jaar de hoogte van de billijke marge, de winstuitkering aan hun aandeelhouders, te verlagen. We vragen daarbij een bijdrage vanuit hun exploitatiewinsten voor het luik elektriciteit.

Tenslotte moet de Vlaamse regering gedurende zes jaar 211 miljoen euro opnemen in haar begroting. “Het probleem werd veroorzaakt door de overheid, de overheid moet dan ook voor een oplossing zorgen. Deze manier van werken is veel eerlijker omdat ze via de fiscale progressiviteit rekening houdt met de financiële draagkracht van gezinnen. De methode van de Turteltaks, namelijk een vlaktaks die voor elk gezin dezelfde is, is verwerpelijk. Een gepensioneerde met een pensioen onder de 1000 euro – wat ook zijn verbruik is - wordt veel harder getroffen dan een CEO”, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

De offshore windparken op zee moeten gefinancieerd worden via afroming van de nucleaire rente (federaal). En voor grootschalige biomassacentrales mogen geen groenestroomcertificaten meer voorzien worden.

Meer investeren in hernieuwbare energie

“Groen wil ook meer investeren in hernieuwbare energie en wil ook het gat vullen als Langerlo wegvalt. Liefst met meer energie uit wind, zon en geothermie. De veldstudie van VITO geeft zeer succesvolle resultaten. Dat kan veel meer groene jobs opleveren dat de investeringen in biomassa.We zijn niet tegen alle vormen van biomassa, het gebruik van lokaal biologisch afval kan interessant zijn. Maar dan moeten de duurzaamheidscriteria voldoende streng zijn èn een voldoende hoog rendement geven. Dat is iets helemaal anders dan Langerlo van German Pellets. Dat was gewoon een veredelde stoof, waar nog eens alle warmte langs de schouw naar buiten gaat”, zegt Johan Danen.

“Een beheerste stijging van de stroomfactuur helemaal vermijden is niet mogelijk. Maar met dit alternatief plan blijft die stijging beperkt tot maximaal 11%, in plaats van de meer dan 40% in het scenario van de federale én Vlaamse regeringen. Deze manier beloont ook spaarzaamheid. En we halen de klimaatdoelstellingen”, verklaren de Groene parlementsleden.

“Slotsom: de Turteltaks, een oneerlijke vlaktaks, was de slechtste manier om het probleem aan te pakken. Alle gezinnen werden getroffen. De kleine kmo’s betalen het gelag, terwijl de grootverbruikers allerhande kortingen en vrijstellingen kregen. Groen stelt dan ook dit alternatieve plan voor zodat de regering de Turteltaks kan intrekken voor hij ingaat op 1 maart”, zeggen Danen en Rzoska.

“Daarmee willen we van groene energie opnieuw een succesverhaal maken. Zwartepieten over het verleden is zinloos. De vraag die ons allen moet leiden is: hoe kunnen we groene energie reanimeren? Daarvoor is transparantie, samenwerking én lef nodig. Transparantie over wie wat betaalt. Samenwerking tussen de gewesten, het federale niveau en de energiespelers. En lef om te durven kiezen voor de toekomst. Dus ja, hernieuwbare energie kost geld, maar veel minder dan nucleair, en het kan potentieel veel meer jobs creëren. Zo bereiden we de toekomst voor”, besluiten de Groene parlementsleden.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren