04 apr 2013

Elisabeth Meuleman

Groen dient samen met LDD een decreetsvoorstel in om de 2861 gezinnen wiens studietoelage geweigerd werd, alsnog van een toelage te voorzien. Fractieleidster Elisabeth Meuleman (Groen): “Dat lijkt ons maar meer dan normaal. Het zijn niet die gezinnen die in gebreke gebleven zijn maar onderwijsminister Smet door geen werk te maken van de automatische toekenning. Dit staat nochtans in het regeerakkoord maar heeft intussen jaren vertraging opgelopen. De 2861 gezinnen hebben dit geld broodnodig.”

De Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord laten inschrijven dat de studietoelages automatisch zouden worden toegekend. In plaats van daar werk van te maken, werd de indieningsdatum voor studietoelages vorig jaar met een maand vervroegd, waardoor 2861 gezinnen uit de boot zijn gevallen. Nochtans voldoen deze gezinnen aan de criteria om een studietoelage te ontvangen. ”We vragen de minister om de studietoelages voor de laattijdige aanvragen toch uit te keren” stellen Boudewijn Bouckaert (LDD) en Elisabeth Meuleman (Groen): ”De automatische toekenning voor iedereen die recht heeft op een toelage is al jaren beloofd. Als een minister zijn werk niet tijdig rond krijgt, dan moet deVlaamse regering, en niet de allerzwaksten, daarvoor opdraaien.”

De 2861 gezinnen hebben hun studietoelage meer dan nodig. Meuleman: ”Het gaat hier om kwetsbare gezinnen. Een van de getroffenen is een alleenstaande moeder die leeft van een invaliditeitsuitkering met drie kinderen. Normaal gezien heeft dit gezin recht op een toelage van 5700 euro. Elk jaar opnieuw dient deze vrouw haar aanvraag keurig in maar nu kwam zij te laat. Als die automatische toekenning zoals aangekondigd al in orde was, zou er voor deze vrouw geen vuiltje aan de lucht geweest zijn.”

Het is voor Groen dan ook meer dan normaal dat er een regeling getroffen wordt waardoor deze gezinnen alsnog geholpen kunnen worden. Bouckaert: ”Groen en LDD stellen voor om in afwachting van de automatische toekenning de gezinnen die daar recht op hebben, alsnog hun uitkering toe te kennen. Zij hebben dit geld broodnodig en zijn bovendien niet degenen die in gebreke gebleven zijn.”

Studietoelages hebben als doel de gezinnen die het moeilijk hebben in te staan voor de studiekosten van hun kinderen te ondersteunen. Alleen gezinnen die voldoen aan de strenge vereisten kunnen aanspraken maken op deze ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren