13 jan 2011

Filip Watteeuw

In het Vlaams Parlement zijn de besprekingen begonnen over het zogenaamde Rekendecreet. Met dit Rekendecreet perkt de Vlaamse regering de facto de controlebevoegdheid van het Rekenhof in.

Een onderzoek door het Rekenhof naar beheer en financiering van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM NV) zou met het voorliggende Rekendecreet zelfs niet meer mogelijk zijn. Het Rekenhof heeft in het onderzoek naar de BAM een heel erg belangrijke rol gespeeld. Het zorgde er voor dat de discussie over BAM en Oosterweelverbinding goed werd gestoffeerd met cijfermateriaal.

Tot nu toe was de controlebevoegdheid van het Rekenhof niet beperkt wat betreft het type openbare instelling. Alle openbare instellingen vallen onder de bevoegdheid van het Rekenhof. Door nu het type van openbare instelling, waarover het Rekenhof controlebevoegdheid heeft te omschrijven krijgen we een zware inperking. In het advies bij het decreet zegt het Rekenhof hier zelf het volgende over: ”Een limitatieve opsomming van de types openbare instellingen (…) heeft tot gevolg dat de controlebevoegdheid aanzienlijk wordt ingeperkt.”
Het Rekenhof is vragende partij om criteria die haar bevoegdheid afbakenen in het Rekendecreet op te nemen. Die criteria zijn belangrijk om een basis te hebben voor een onderzoek als dat naar het beheer en de financiering van de BAM. Onderzoeken naar dergelijke NV’s; zijn met dit decreet niet vanzelfsprekend. Zo stelt het Rekenhof: ”De huidige tekst van het ontwerp van rekendecreet bevat bijvoorbeeld geen basis voor de controle van het Rekenhof op de NVLiefkenshoektunnel waar de Vlaamse Regering het budgettair belangrijke Oosterweelproject wil onderbrengen.”
Het Rekenhof had hier al op gewezen bij haar advies op het voorontwerp van decreet maar de regering heeft dit blijkbaar niet willen aanpassen. Dit staat in ieder geval haaks op de doelstelling om de responsabilisering en verantwoordingsplicht van beleidsuitvoerders te versterken. Groen! is het niet eens met deze inperking. De Vlaamse regering mag niet vergeten dat het Rekenhof eigenlijk onder het Vlaams Parlement valt. Het is onaanvaardbaar dat de controlemiddelen van het Parlement worden ingeperkt. Groen! zal deze ontwerptekst amenderen.
Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren