02 jul 2010

Vlaanderen controleert lozingen mestverwerkende bedrijven niet

Vlaanderen werkt momenteel aan een nieuw mestactieplan: vanaf 2011 moet we onze nieuwe voorstellen klaar hebben voor Europa. Het is dus heel belangrijk dat we met een goede terreinkennis verbetering voorstellen.Het is bekend dat lozingen van mestverwerking kwalitatief sterk kunnen schommelen. Daarom vraagt Groen! dat dringend maatregelen genomen worden om de monitoring van het oppervlaktewater in de buurt van mestverwerkinginstallaties op punt te stellen. Daarnaast pleiten we ervoor om grote mestverwerkende bedrijven in de toekomst meer onder te brengen op bedrijventerreinen.

Begin dit jaar publiceerde de Europese commissie een rapport over de toepassing van de nitraatrichtlijn. Vlaanderen komt daarin naar voor als één van de regio’s; met de hoogste nitraatvervuiling van oppervlakte- en grondwater. Voor een groot deel komt die zware nutriëntendruk vanuit de veeteelt.

Sinds de zomer van 1999 wordt het oppervlaktewater in landbouwgebied door de VMM met specifieke MAP-meetpunten gecontroleerd. In de periode 2000-2003 verbeterde de kwaliteit van het oppervlaktewater jaarlijks. Werd in 2000 in 59% van de MAP-meetpunten de norm voor nitraatconcentratie (maximum 50mg/liter) overschreden, dan was dat in 2003 gedaald tot 32%.

Sinds 2003 gaat het terug de verkeerde kant op. In 2007 steeg het aantal MAP-meetpunten waar de norm overschreden werd terug tot 42%.

Vlaanderen heeft zich de voorbije jaren weinig ambitieus getoond om dit probleem ten gronde aan te pakken. In 2006 werd Vlaanderen weliswaar volledig als kwetsbaar watergebied aangeduid, maar een jaar later kreeg Vlaanderen van Europa zijn derogatie en werd het makkelijk om uitzonderingen toe te staan.

Mestoverschotten kunnen ook worden verwerkt in mestverwerkingsinstallaties. Op dit moment zijn 112 vergunde mestverwerkingsinstallaties operationeel. De meeste daarvan (100) liggen in landbouwgebied, 12 worden op een bedrijventerrein uitgebaat. Dat laatste verdient de voorkeur: mestverwerking is immers een industriële activiteit.

Dergelijke activiteiten hebben vaak, bijvoorbeeld door lozingen, een impact op de kwaliteit van het grondwater. Bij de VMM werd door 54 mestverwerkende bedrijven een vergunning aangevraagd om afvalwater van mestverwerking te kunnen lozen, maar de minister weet niet of die bedrijven ook effectief al actief zijn. Het MAP-meetpuntennetwerk is er op dit moment bovendien niet op voorzien om de impact van de lozingen te meten. De minister zegt letterlijk: ”Sommige bedrijven zijn wel vergund om te lozen maar doen dit nog niet omdat de zuiveringsinstallatie niet op punt staat. […] Vaak wordt geloosd - of zal geloosd worden - in kleine watersystemen (grachtenstelsels) waar geen routinematige monitoring van de waterkwaliteit plaatsvindt.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren