22 mei 2014

Meyrem Almaci

Uit een onderzoek van iVOX in opdracht van Groen blijkt dat er een enorme kloof gaapt tussen wat de Vlaming denkt over de verdeling van vermogens en de werkelijkheid. Bovendien blijkt dat de Vlaming voorstander is van een veel correctere bijdrage van de grootste vermogens. Ontdek de 10 redenen waarom de grootste vermogens eerlijk moeten bijdragen.

Voor Groen is dit een bevestiging van de vraag naar eerlijkere belastingen. Kamerlid Meyrem Almaci: “Een grondige fiscale verschuiving is wel degelijk gewild door de Vlaming en noodzakelijk. We willen een verschuiving van de belastingen, weg van de middenklasse. Van de vermogens van meer dan 1 miljoen euro vragen we een eerlijke bijdrage.”

Uit het onderzoek, dat werd afgenomen bij meer dan 1000 Vlamingen blijkt dat de armste mensen rijker worden ingeschat dan ze zijn: er wordt ingeschat dat de armste 20% 7,7% van de totale vermogens bezit, terwijl dit in werkelijkheid amper 0,17% is. Het vermogen van de 20% rijksten wordt dan weer te laag ingeschat, namelijk 40,6%, terwijl dit in werkelijkheid boven de 60% ligt. Uit het onderzoek blijkt ook dat de Vlaming een eerlijkere bijdrage van de grote vermogens wil. “Ons land bengelt op internationaal vlak helemaal achteraan wat betreft belastingdruk op vermogens. De lasten op de lonen voor de gewone burger moeten naar omlaag, terwijl de bijdrage van de vermogens boven 1 miljoen euro moet stijgen. Onze voorstellen verschuiven op die manier tegen 2019 de balans van slechts 9,4 procent inkomsten uit grote vermogens naar zo'n 13,5 procent,” zegt Almaci.

Verder blijkt dat de huidige inkomsten van de overheid uit belastingen op vennootschapswinst en vermogen overschat worden. Deze worden geschat op respectievelijk 18,1 en 17,4 procent van de totaalopbrengst. In werkelijkheid gaat het om amper 6,9 en 9,4 procent van het bruto binnenlands product. Ook in deze cijfers ziet Groen een uitgesproken wens van de Vlaming waaraan het fiscale plannen van Groen tegemoet komen. “Onze voorstellen verschuiven die balans tegen 2019 van 58,6 naar 55,5 procent lasten uit arbeid en van 9,4 naar 13,5 procent uit vermogen," zegt Almaci.

De vermogensrendementsheffing van Groen past in een bredere hervorming van het belastingsysteem. “Wij willen een verschuiving van belastingen op arbeid naar grote vermogens en vervuiling bewerkstelligen. Op deze manier geven we meer ademruimte aan de gewone inkomens, die vaak ook beperkte vermogens hebben. Door deze verschuiving wordt arbeid een stuk goedkoper zonder dat werknemers aan koopkracht inboeten. Bovendien schaffen we bestaande belastingen af: de roerende en onroerende voorheffing, de schenkingsrechten, de erfenis- en de registratierechten gaan bij ons de prullenmand in”, legt Almaci over de fiscale plannen van Groen uit.

Groen mikt op 7,5 miljard euro uit de vermogensrendementsheffing. Die zullen zuurstof geven om de belasting op werk te verlagen en de wachtlijsten voor kinderopvang en de zorg geleidelijk aan weg te werken,” besluit Almaci.

Een verslag van het onderzoek kan je hier downloaden.

De vermogensrendementsheffing samengevat

Groen stelt een ingrijpende hervorming voor van de bestaande vermogensfiscaliteit. Het bestaande systeem is asociaal en inefficiënt omdat het werkt via vlaktaksen met allerhande uitzonderingen en gunstregimes waardoor heel wat grote vermogens hun billijke bijdrage kunnen ontlopen. Tegelijkertijd moeten gezinnen die het minder breed hebben bij het aankopen van een huis of het ontvangen van een erfenis vaak enorme bedragen ophoesten.

Daarom wil Groen evolueren naar een systeem van vermogensfiscaliteit, dat de erfenisrechten, schenkingsrechten, registratierechten, de roerende en de onroerende voorheffing afschaft en vervangt door één progressieve heffing op het rendement uit grote vermogens. Daarvoor voeren we een vermogenskadaster in. Die heffing heeft een vrijgestelde vermogensschijf gelijk aan het vermogen van een mediaan gezin. Het rendement (we veronderstellen momenteel 2,74%) op het deel van het netto gezinsvermogen dat boven die mediaan uitstijgt wordt belast aan tarieven die trapsgewijs oplopen van 25% tot 50%. Omdat we enkel een deel van het rendement belasten, wordt het vermogen zelf niet aangetast.

Dit nieuwe systeem is niet alleen veel eenvoudiger en rechtvaardiger, het heeft tegen 2019 ook een meeropbrengst van 7,5 miljard euro. Nochtans zal drie kwart van de gezinnen via dit systeem minder betalen. De onderste 50% van de gezinnen zal geen vermogensbelastingen meer betalen. Voor 75% van de gezinnen zal het betekenen dat ze minder betalen dan vandaag. Enkel van de rijkste 15% wordt een iets hogere bijdrage gevraagd.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren