25 sep 2015

Meyrem Almaci, Bart Staes, Wouter De Vriendt, An Moerenhout

Naar aanleiding van de aanhoudende vluchtelingencrisis stelt Groen een concreet actieplan voor met maatregelen op de verschillende niveaus. Voorzitster Meyrem Almaci vindt het gebrek aan leiderschap bij de regeringspartijen in deze crisis stuitend.

Naar aanleiding van de aanhoudende vluchtelingencrisis stelt Groen een concreet actieplan voor met maatregelen op de verschillende niveaus. Voorzitster Meyrem Almaci vindt het gebrek aan leiderschap bij de regeringspartijen in deze crisis stuitend: “De manier waarop met name N-VA zich in deze crisis profileert, met desinformatie en demagogie, is een regeringspartij onwaardig. In tijden van nood moeten beleidsmakers bruggen bouwen en met oplossingen komen, in plaats van te polariseren en de bevolking angst in te boezemen. In tegenstelling tot andere partijen die polariseren en angst zaaien in dit gevoelige debat, willen we met concrete oplossingen komen. Daarom komen we met een concrete aanpak van deze uitdagingen, op alle niveaus: Europees, federaal en Vlaams.”

Op Europees niveau pleit Groen voor strenge sancties tegen Hongarije, en een ‘Dublin Plus’-systeem, in combinatie met een harmonisatie van de asielsystemen. “Enkel een verdieping van de Europese samenwerking op vlak van asielprocedures kan zorgen voor een evenwichtige spreiding van de vluchtelingenstroom. Het nieuwe systeem van spreiding moet ook zorgen voor een vlottere integratie van de vluchtelingen,” stelt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

Op federaal niveau pleit Groen resoluut voor een volwaardig sociaal statuut, omdat dit de integratie ten goede komt. Wouter De Vriendt, kamerlid Groen: “De prioriteit moet zijn om nieuwkomers snel te integreren, naar werk toe te leiden, en de taal aan te leren. Veel oorlogsvluchtelingen zijn goed opgeleid en gemotiveerd. Hoe sneller we die mensen aan werk helpen, hoe sneller ze kunnen bijdragen om ons welvaartssysteem te kunnen helpen ondersteunen.” Ook op vlak van buitenlands beleid moet België van koers veranderen, vindt De Vriendt. “Voor de zomer had ons land tien keer meer middelen aan de bombardementen boven Irak dan aan wederopbouw besteed. Onze buitenlandpolitiek en de besparingen op ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp zijn duidelijk contraproductief. En uiteraard moeten we geen wapens of materieel dat militair kan worden gebruikt leveren aan Syrië.”

Ook in de regio’s zien de groenen een groot potentieel aan mogelijke maatregelen. Concreet stelt Groen voor om het systeem van tijdelijke huisvesting te onderzoeken, meer maatwerk op de werkvloer aan te bieden op vlak van integratie, en de talenten, scholing en ervaring van vluchtelingen meer te erkennen. “Vlaanderen is helaas niet de beste leerling van de OESO-klas op vlak van integratie op de arbeidsmarkt. Concreet kan de Vlaamse overheid aangepaste programma’s van de VDAB organiseren voor bijscholing, omscholing en intensieve individuele begeleiding. Daarnaast moet de wooncapaciteit verhoogd worden, via een meer constructief beleid rond leegstand en herbestemming,” stelt An Moerenhout, Vlaams Parlementslid (Groen).

Achtergronddossier (.pdf)

10 N-VA uitspraken aan de leugendetector (.pdf)

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren