30 jun 2010

Vogels vecht voor voortbestaan van VGPH

Op 11 juni 2010 liet Laurent Bursens, administrateur-generaal van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) weten dat de subsidies aan het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH) per 1 januari 2011 worden stopgezet. Aan de basis van die beslissing ligt het feit dat – na een korte periode van strubbelingen – drie organisaties van de christelijke zuil uit de VGHP stapten. Het VAPH vond dat blijkbaar een voldoende reden om het gebruikersplatform onmiddellijk op te doeken. Mieke Vogels voelde minister Vandeurzen afgelopen dinsdag in de commissie Welzijn aan de tand, en eiste de onmiddellijke intrekking van de brief van Bursens.

Het VGPH ontstond in de periode 2002-2003 als platform waarin zowel de traditionele, zuilgebonden organisaties voor personen met een handicap als de nieuwe, veeleer handicapgebonden organisaties (zoals de ALS-Liga, Inclusie Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging Autisme) onderdak zouden vinden. Het VGPH groeide van vier organisaties in 2004 tot twintig organisaties in 2009. Zo lang de heer Meirens, de voorzitalle personen met een handicapter van de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG), ook voorzitter van het VGPH was, verliep de samenwerking perfect. Na Meirens’ pensioen distantieerde de KVG zich meer van het VGHP, maar het VGHP kreeg zelden het signaal dat het op een foute manier werkte. In maart 2009 nog kreeg het beleidsplan - nadat de strubbelingen waren bijgelegd- de goedkeuring van de algemene vergadering.

In november 2009 zei de KVG toch plots eenzijdig de samenwerking met het VGHP op. Er zou discussie geweest zijn over de precieze opdracht in het kader van de zorgregie. Volgens Vogels heeft de KVG een stok gezocht om de hond te slaan, en uit het platform te stappen. Daarop besliste het VAPH om de subsidies voor het VGPH stop te zetten vanaf 1 januari 2011. De 600 000 euro die het VGPH nu krijgt, zou voortaan gaan naar verbruikersverenigingen die voldoen aan de volgende criteria: zich richten tot alle doelgroepen en een regionale werking hebben in alle provincies van het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Zo kunnen er volgens de nieuwe regels maar twee worden erkend: de KVG en de Vlaamse Federatie Gehandicaptenzorg (VFG), die respectievelijk aan de christelijke en aan de socialistische zuil verbonden zijn.

Mieke Vogels vindt het - net als het merendeel van de organisaties die deel uitmaken van het VGHP - onaanvaardbaar dat middenin de onderhandelingen de subsidies worden stopgezet en interpelleerde Vandeurzen daarover in de commissie van dinsdag 29 juni. Ze vroeg hem in hoeverre hij het eens was met de handelswijze van het VAPH en of hij het politiek belangrijk vond dat alle gebruikersorganisaties verenigd worden in één platform bij het verder uittekenen van het beleid voor personen met een handicap. Tot slot eiste ze, net als Open VLD collega Vera Van der Borght, om de brief van Bursens onmiddellijk in te trekken.
Het werd in de commissie duidelijk dat er Vandeurzen en het VAPH in deze niet helemaal op dezelfde lijn zitten. Vandeurzen geeft toe dat ook hij één platform voor alle organisaties voor personen met een handicap verkiest, en dat alle mogelijkheden moeten worden uitgeput om opnieuw tot dat ene platform te komen. Hij houdt ook vast aan het huidige besluit zorgregie en belooft om snel rond de tafel te gaan zitten met de top van het VAPH om de kwestie te bespreken. Woensdagmiddag al kreeg het VGPH een brief met de melding dat hun subsidies toch niet worden ingetrokken en dat de minister verder wil investeren in één platform voor alle organisaties voor personen met een handicap. Vogels kondigde, samen met collega Van der Borght, een met redenen omklede motie aan over de zaak.

"Voor alle duidelijkheid: deze kritiek richt zich op de Vlaamse overheid, en hoe ze dit dossier heeft aangepakt. Ondertussen heeft KVG aan Mieke Vogels laten weten hun visie over het debat te willen toelichten en bespreken. Mieke Vogels zal dan ook binnenkort met hen samenzitten."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren