16 feb 2011

Meyrem Almaci

Groen en Ecolo verheugen zich erover dat het debat over het bankgeheim eindelijk kan gevoerd worden. In de Commissie Financiën van de Kamer lagen vandaag (woensdag 16 februari) zes wetsvoorstellen op tafel. Het debat dat voor kort nog ging over het al dan niet bestaan van het bankgeheim, gaat nu over de voorwaarden waarbij het bankgeheim kan worden opgeheven. Een doorbraak lijkt vandaag mogelijk op basis van de voorstellen van de groenen, de socialisten en de christendemocraten, die het dichtst aanleunen bij de aanbeveling n° 34 van de Onderzoekscommissie belast met het onderzoeken van fiscale fraude.

Tot onze spijt blijven de liberalen zich zeer conservatief opstellen. Hun wetsvoorstel komt eigenlijk neer op een versterking van het bankgeheim door een bijkomende administratieve filter te voorzien (afdeling ”bankgeheim”) en stelt bovendien een nieuwe procedure van minnelijke schikking voor. Wij vinden dit echt geen goed signaal. In 2005 werd een permanente regularisatie ingevoerd, na de eerste fiscale amnestie. Fraudeurs die hun toestand nog niet hebben geregulariseerd moeten gauw beseffen dat het vijf voor twaalf is.

Groen en Ecolo pleiten voor een echte opheffing van het bankgeheim, zonder overdreven hindernissen voor de fiscale ambtenaren. Daarbij moet een evenwicht worden gevonden tussen de controlemogelijkheden van de administratie en de bescherming van het privéleven van de belastingplichtigen.

Ons wetsvoorstel (53K0095) voorziet ook de oprichting van een centrale databank waarin alle bankrekeningen vermeld staan. We verheugen ons dat CD&V ook met een dergelijk voorstel komt en dat sp.a ook inziet dat het mogelijk en wenselijk is. Met dit instrument weet de fiscale controleur tot welke bank hij zich kan wenden om informatie op te vragen. Het is absoluut niet de bedoeling dat eender welke ambtenaar toegang heeft tot deze vertrouwelijke informatie, noch dat het bankgeheim voor elk voorwendsel wordt opgeheven (daartoe zijn ernstige aanwijzingen van een overtreding voor nodig).

Het bankgeheim mag niet dienen als pasmunt om een nieuwe fiscale amnestie door te voeren. Groen en Ecolo vragen reeds jaren de uitdoving van de permanente regularisatie (wetsvoorstel 52K2361). Wat ons betreft kan amnestie maar tijdelijk zijn, anders is het een aanmoediging om te blijven frauderen. Pas na de afschaffing van de fiscale amnestie kan gedacht worden aan de invoering van een procedure van ”minnelijke schikking” voor ”lichte vormen” van fiscale fraude, omdat het de overbelasting van rechtbanken zou kunnen verhelpen. Voor zware en georganiseerde fraude is een minnelijke schikking wat ons betreft onbespreekbaar.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren