28 jan 2016

Bart Staes

De Commissie komt vandaag met een reeks voorstellen om de belastingregels voor ondernemingen te optimaliseren. Bart Staes, Groen Europarlementslid: "Deze voorstellen moeten veel straffer, maar betekenen wel een klein stapje dichter bij het tegengaan van belastingontwijking door grote ondernemingen."

Er zijn heel wat gaten en achterpoortjes in de bestaande regelgeving, waardoor ondernemingen de kans krijgen belastingen te ontwijken. Elke dag zien we hoe grote ondernemingen regeringen onder druk zetten en welke inkomsten de overheid daardoor misloopt. Het proces gaat dan ook tergend traag, vindt Staes, die ontgoocheld is dat de Commissie zich beperkt tot het strikte minimum en de verantwoordelijkheid bij de lidstaten blijft leggen.

"In Groot-Brittannië krijgt Google een gigantische herschikking van de belastingen. In Vlaanderen zien we hetzelfde voor Electrabel. Dat gebeurt op de rug van de belastingbetaler, die telkens meer moet ophoesten om de kosten van de overheid te kunnen dekken. We zouden deze materie beter op Europees vlak regelen. Iedereen gelijk voor de wet, in elke lidstaat."

Het voorstel bevat momenteel geen wetgeving die komaf kan maken met de cynische praktijken waarbij winsten worden versluisd naar regio's met weinig of geen belasting. Het wil enkel het actieplan van de OESO, het zogenaamde “Base Erosion and Profit Shifting (“BEPS”) in de praktijk brengen.

Staes: "Dit geldt met name voor de voorstellen over het beperken van de fiscale aftrekbaarheid van rentelasten. Daarnaast blijven fiscale trucs mogelijk alsof er geen belastingparadijzen bestaan onder de 28 lidstaten. Bovendien zegt het pakket maatregelen niets over de patent boxes, het nieuwste wapen in de massale belastingvlucht."

Het voorstel dient als basis waarop verder zal gewerkt worden.
"Positief is bijvoorbeeld de mogelijkheid om een clausule in te bouwen voor vaste inrichtingen, zodat een geval als Amazon* zich niet meer kan voordoen. Jammer is dan weer dat de lidstaten hier niet aan gebonden zijn.
Nog positief is dat er een soort 'exit-belasting' kan geheven worden zodat het bedrijf dat delokaliseert buiten de Unie toch 1 keer betaalt."

"Anderzijds zijn er wel enkele kernpunten onduidelijk, zoals het opentrekken van de noodzakelijke financiële transparantie naar alle multinationals.
De Commissie moet veel meer vastberadenheid tonen, zeker ten aanzien van de lidstaten die hier te laks in zijn."

*Amazon werkt met opslagruimtes waar hun goederen gestockeerd zijn en personeel is aangeworven, maar ziet deze lokaties niet als 'vaste inrichting' waardoor het gastland vele belastingen misloopt.

Lees ook de blog van de Groene Fractie

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
</