Wanneer mag ik een volmacht geven voor de verkiezingen?

In Vlaanderen is er stemrecht, maar geen opkomstplicht voor de verkiezingen van 13 oktober: elke stemgerechtigde mag gaan stemmen, maar moet niet. In Brussel en Wallonië is er wel opkomstplicht.

Waar je ook woont: jouw stem is heel belangrijk.

Als je niet kan stemmen, kan in sommige gevallen iemand anders in jouw plaats gaan stemmen. Je geeft die persoon dan een volmacht.

In deze gevallen mag je een volmacht geven

👉 Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan. Je arts moet een medisch attest invullen. Opgelet: een dokter die zelf kandidaat is, mag dit niet doen.

👉 Je bent om beroepsredenen in het buitenland. Je werkgever geeft je hiervoor een attest. Ook je gezinsleden of partner die met jou in het buitenland verblijven, mogen dit attest gebruiken voor hun volmacht.

👉 Je verblijft om privéredenen in het buitenland. Je moet dan naar het gemeentehuis om een attest van de burgemeester of zijn gevolmachtigde (formulier A96a). Voeg bij je aanvraag voor dit attest de nodige bewijsstukken toe, bijvoorbeeld reistickets, reservaties enz.

👉 Je moet werken op verkiezingsdag. Je werkgever bevestigt dit met een attest.

👉 Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger. Je moet dan naar het gemeentehuis voor een attest. Ook je gezinsleden die met je samenwonen, mogen dit attest gebruiken voor hun volmacht.

👉 Je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan. De schooldirectie geeft je hiervoor een attest.

👉 Je kan niet naar het stembureau gaan omwille van je geloofsovertuiging. Je religieuze overheid geeft je hiervoor een attest.

👉 Je bent door een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. De directie van je instelling geeft je hiervoor een attest.

Behalve het attest moet je ook het volmachtformulier A95 invullen. Hier lees je alles over volmacht geven.

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?