21 aug 2019

Sociaal wonen: jouw impact als lokaal bestuur

15:00 - 16:30

Op welke manier neem je als lokaal bestuur een actieve regierol op in het sociaal woonbeleid? Het is de belangrijkste vraag als het over sociaal wonen gaat. Op het einde van deze sessie heb je dankzij onze (ervarings)deskundigen basiskennis over sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente