20 aug 2019

Samen sterk: connectie maken met de andere bestuursniveaus

13:15 - 14:45

Besturen doe je nooit alleen. Een gemeentelijk dossier heeft vaak effect op buurgemeenten. De provincie komt tussen in heel wat vergunningen. De Vlaamse overheid reguleert en subsidieert het lokale beleid. Het zijn allemaal aanleidingen om samenwerking op te zoeken buiten de eigen gemeentegrenzen. Zo versterken we de groene netwerken.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente