Dacă nu pot merge la vot?

Dacă nu puteți merge la vot din cauza unei boli sau a vacanței, de exemplu, în unele cazuri puteți vota prin împuternicire. Asta înseamnă că o altă persoană va merge la secția de votare în locul dumneavoastră.

Mai multe informații pot fi găsite aici (în franceză, germană sau olandeză).