من شهروند بلژیک هستم و در خارج از کشور زندگی میکنم آیا میتوانم رأی بدهم؟

 بله، برای انتخابات فدرال و اروپایی در تاریخ ۹ ژوئن(9 juni )و بايد براي رأی دادن ثبت‌نام کنید و برای انتخابات فدرال هم باید ثبت‌نام کنید در سفارت بلژیک.