من بلژیکی نیستم میتوانم رأی بدهم؟

 آیا شهروند اتحادیه اروپا هستيد و در بلژیک زندگی میکنید؟

سپس میتوانید در (یک کشور) بلژیک و یا کشور خود به انتخابات اروپايي رأی بدهید ۹‌ ژوئن.

-انتخابات شورای شهر(۱۳ اکتبر)

حداکثر تا تاریخ ۱ آگوست ۲۰۲۴ در دفتر ثبت جمعیت شهرداری اسم نویسی شده باشید.


اگر شهروند اتحادیه اروپا  نیستید؟

پس شما می‌توانید در انتخابات شورای شهرداری شرکت کنید(۱۳اکتبر)اگر حداقل ۵ سال در بلژیک زندگی کرده باشید.

مهم!!! : اگر ملیت بلژیکی ندارید بايد براي رأی دادن ثبت نام  کنید .برای انتخابات  اروپایی این کار را باید قبل از ۳۱ مارس ۲۰۲۴ انجام دهید.و برای انتخابات شهرداری بايد قبل از ۳۱ ژوئیه(یولی)۲۰۲۴ انجام دهید (آنلاین ).

ثبتنام رو میتونید آنلاین یا از طریق فرم c1  که می‌توانید از شهرداری محل خود درخواست کنید انجام  بدید.