03 mei 2011

Vredesinstituut en kinderrechtencommissariaat moeten blijven bestaan

“De huidige hervormingsnota opgesteld door voorzitter Peumans brengt enkel afbraakscenario’s voor het Vredesinstituut, het kinderrechtencommissariaat en het Instituut voor Samenleving en Technologie. Nochtans hebben deze instellingen hun nut meer dan bewezen. Ook als ze het niet eens zijn met de regering. Dit is een wie-niet-voor-mij-is-is-tegenreactie van de Vlaamse regering die moet bestreden worden,” meent Vlaamse volksvertegenwoordiger Bart Caron.

De Groen!-fractie is een groot voorstander van de para-parlementaire instituten. ”Die instellingen brengen een vaak kritische boodschap en dat is lastig voor sommige politici,” verklaart Bart Caron die niet wil meewerken aan dergelijke afbraakpolitiek: ”Voor het Kinderrechtencommissariaat, het Vlaams Vredesinstituut en het Instituut voor Samenleving & Technologie…is onafhankelijkheid een absolute voorwaarde. Elke kans tot rechtstreekse aansturing door de politieke partijen of het parlement is gevaarlijk en dus onaanvaardbaar voor de groenen.”

Bart Caron is ontgoocheld in de werkgroep onder leiding van voorzitter Jan Peumans. Groen! was bereid om mee te werken aan een hervorming maar onze visie krijgt niet eens een vermelding in het werkdocument. Het is duidelijk dat de andere werkgroepleden een behoud van de huidige werking niet eens overwegen. Dat er wordt voorgesteld de betrokken instellingen uit te kleden, is op zijn minst vreemd te noemen. Vorig jaar nog kregen ze allen een positieve evaluatie.

Groen! hoopt dat de werkgroep haar wie-niet-voor-mij-is-is-tegen-houding bijstelt. De partij is wel nog bereid mee te werken aan de doorstroming van de projecten die de drie instituten opzetten naar parlementair werk. ”Hier moet de organisatie nog beter. Er is een grote openheid bij de instituten waar het Vlaams parlement nog te weinig op inspeelt,” besluit Caron.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK