Vuist tegen armoede

Pensioen van 1500 euro en uitkeringen omhoog


Armoede is onaanvaardbaar. Ons land is sterk en rijk genoeg om daar komaf mee te maken. Om te beginnen zorgen we ervoor dat alle uitkeringen boven de armoedegrens liggen. Voor een alleenstaande bedraagt die 1140 euro per maand. Ook de pensioenen trekken we op: na een volledige loopbaan krijg je minstens 1500 euro.

Die omslag is echt bróódnodig want jaar na jaar neemt de armoede in ons land toe. Tussen 2014, niet toevallig de start van de huidige regeringen, en 2018 is het aantal mensen met een leefloon gestegen met meer dan 40 procent. Ook de rijen aan de voedselhulp zijn bijna een kwart langer geworden.

Ook wie werkt, merkt dat het leven steeds duurder wordt. De laatste jaren kregen veel meer mensen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen omdat de regeringen de facturen blijven verhogen met verdoken kosten. Wij maken de energiefactuur opnieuw eerlijker door eruit te halen wat er niet in hoort. De koopkracht versterken we door de laagste lonen op te trekken.