09 jul 2021

Waar is de barmhartigheid gebleven?

48 dagen al zijn honderden mensen in hongerstaking in de Begijnhofkerk. De deur is op slot, want het vertrouwen in een oplossing is weg. Deze mensen vragen al bijna anderhalve maand duidelijkheid over hun statuut. Omdat hun stem steeds zwakker klinkt, en het elk moment verkeerd kan gaan, laten wij de onze horen.

Achter de cijfers zitten mensen, die al vele jaren in onzekerheid leven. Maar ook mensen die hun bijdrage leveren aan onze maatschappij. Ook zonder de pandemie was hun situatie precair, maar de coronacrisis heeft dat nog verslechterd. Zij maken nu de keuze om in hongerstaking te gaan, een wanhoopsdaad die we begrijpen, maar een methode waar Groen niet kan achterstaan.

Wij kozen bewust om de afgelopen weken geen grote verklaringen af te leggen omdat we weten dat dit dossier geen baat heeft bij publieke polarisatie. Van geen enkele partij of mandataris. Binnen de regering daarentegen doen we alles om discreet oplossingen aan te reiken ver weg van die stoere publieke verklaringen. Oplossingen die binnen de marges van het regeerakkoord vallen. Oplossingen die de ogen niet sluit voor de reële problematiek van mensen zonder papieren.

Het wordt in het debat al te vaak en te gemakkelijk vergeten, maar de politiek heeft een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor de situatie waarin mensen zonder papieren zich nu bevinden. Dus moet de oplossing ook politiek zijn. Op korte termijn én op langere termijn, want naast de 475 hongerstakers zijn er in België tienduizenden mensen zonder papieren die hier leven, werken, schoolgaande kinderen hebben en deelnemen aan onze samenleving.
De voorbije weken waren niet fraai. Het wantrouwen is groot geworden, de mensen zijn angstig. De staatssecretaris is verantwoordelijk om een oplossing te vinden. Zo’n politieke oplossing komt dichterbij en is geloofwaardiger met een teken van empathie, medeleven. Ook al zijn er verschillende visies over de politieke oplossing die er moet komen.

Er is nood aan barmhartigheid.

Om een menselijke ramp te vermijden vragen wij:

  1. een veilige zone waar men in vertrouwen alle individuele dossiers kan heronderzoeken of openen, zonder financiële drempels en met juridische begeleiding
  2. hulp van experten, advocaten en vertrouwenspersonen aanbieden en eventueel de aanstelling van een neutrale bemiddelaar
  3. de heractivering van de "Commissie van Advies van Vreemdelingen" door de staatssecretaris die neutraal en onafhankelijk advies kan geven

De klok tikt. Er moet nu actie ondernomen worden.

Maar willen we niet meer van oplossing naar oplossing moeten springen, dan is er dringend nood aan een lange termijnvisie. Wij staan niet achter een collectieve regularisatie maar er circuleren interessante oplossingen die een ernstig debat eisen. Waarom niet in het parlement hoorzittingen organiseren om deze problematiek helder in kaart te brengen en op zoek te gaan naar oplossingen waar mensen zonder papieren het vertrouwen krijgen dat ze kunnen rekenen op een veel snellere, correctere behandeling van hun dossier dan vandaag.

Het uiteindelijke doel is een asiel- en migratiebeleid dat onwettig verblijf tracht te vermijden in plaats van het zelf in de hand te werken. Dat is de meest aangewezen oplossing op lange termijn, naast een duurzame oplossing voor de mensen zonder papieren die zich vandaag reeds in België bevinden en deel uitmaken van onze samenleving.

De menselijkheid en barmhartigheid om mensen in nood te helpen mogen we nooit loslaten. Niet op korte, noch op lange termijn.

Wij hopen oprecht dat de hongerstakers niet te ver gaan. Maar ook dat dit probleem sereen, correct en met empathie en verantwoordelijkheidszin wordt aangepakt.

 

Meyrem Almaci, voorzitter Groen
Dany Neudt, ondervoorzitter Groen

Wouter De Vriendt, federaal fractieleider
Eva Platteau, federaal parlementslid

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren