Waar moet ik gaan stemmen?

Ten laatste twee weken voor de verkiezingen ontvang je op je domicilieadres je oproepingsbrief. Daarop staat in welk stemlokaal je moet gaan stemmen en hoe lang dat lokaal open is.

Je kan niet ergens anders of op een ander tijdstip gaan stemmen. Als je bijvoorbeeld studeert in een andere stad, zal je dus die dag naar je domiciliegemeente moeten gaan om je stem uit te brengen.

Als je in het buitenland bent of ziek bent, kan je wel iemand een volmacht geven.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente