Waarvoor stem je precies tijdens de provincieraadsverkiezingen?

De verkiezingen voor de provincieraad vallen samen met die voor de gemeenteraden. Deze 'lokale verkiezingen' worden elke zes jaar gehouden in het najaar.

Tijdens de provincieraadsverkiezingen breng je een stem uit op een partij of één of meerdere kandidaten van dezelfde partij. Dat kan een andere partij zijn dan die waarvoor je kiest bij de gemeenteraadsverkiezingen. Kandidaten komen niet op in de hele provincie, maar enkel in hun eigen provinciedistrict.

Binnen de provincieraad vormen de verkozen politici van dezelfde partij samen een fractie. In alle provincies is meer dan één partij nodig om een meerderheid te vormen. Van zodra een partij of een coalitie van partijen minstens de helft plus één provincieraadsleden heeft, is er sprake van een bestuursmeerderheid.

De partijen van het provinciale bestuur bepalen welke raadsleden van hun fracties de echte bestuurders worden. Die bestuurders worden 'gedeputeerden' genoemd, het bestuur als geheel is de deputatie. Het hoofd van de deputatie is de provinciegouverneur. Dat is een ambtenaar, geen verkozen politicus: het is de Vlaamse Regering die de gouverneur aanduidt.

Wat doet de provincie?

De provincies hebben minder bevoegdheden dan de regeringen. Ze blijven wel belangrijk voor uiteenlopende thema's. Van de provinciale domeinen en musea, over het beheer van waterwegen en natuurgebieden, tot ruimtelijk beleid, economie en de coördinatie bij crisissen die meer dan één gemeente treffen.

Groen is voorstander van een grondige hervorming van de provincies. Maar zolang ze nog concrete bevoegdheden hebben, vinden we het belangrijk die zo goed en ecologisch mogelijk in te vullen.

En Brussel?

Vlaanderen telt vijf provincies, net als Wallonië. Brussel bevindt zich pal in het midden, maar is zelf geen provincie. De bovenlokale overheid heet daar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een eigen regering. Die verkiezingen vallen echter samen met de Vlaamse, Europese en federale verkiezingen in 2019, niet met de provinciale verkiezingen. Brusselaars verkiezen op 14 oktober dus enkel hun gemeenteraden.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK