26 feb 2015

Bart Caron

Het aantal monumenten dat wacht op restauratie of broodnodig onderhoud neemt schrikbarend toe. Alle projecten die momenteel op de wachtlijst staan, vertegenwoordigen samen een subsidiebudget van ruim 300 miljoen euro, terwijl er slechts een kleine 70 miljoen beschikbaar is op de begroting. Dit zal leiden tot verval, waarschuwt Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) op basis van de cijfers die hij opvroeg bij de Minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Op 1 januari trad het nieuwe Onroerend-erfgoed-decreet (goedgekeurd onder bevoegdheid van Bourgeois op het einde van vorige legislatuur) in werking. Dit decreet hanteert een lager premiepercentage voor onderhoud en restauratie van monumenten en landschappen. Daardoor hebben potentiële aanvragers eind 2014 eieren voor hun geld gekozen en op basis van het oude, voordeliger stelsel premies aangevraagd. Uiteraard proberen burgers en lokale overheden nog snel van een gunstigere regeling te genieten.

Geert Bourgeois bevestigde dat er in de laatste twee maanden van 2014 veel meer premieaanvragen zijn ingediend dan gemiddeld in de andere maanden van het jaar. Dat geldt voor premies voor monumentenzorg en landschapszorg. Voor onderhoudspremies waren er gemiddeld per maand 77,7 aanvragen in de eerste tien maanden en 147 aanvragen voor de laatste twee maanden van 2014. Voor restauratiepremies waren er gemiddeld 32,7 aanvragen voor de eerste tien maanden en de laatste twee maanden alleen al 333. Voor landschapszorg waren er voor de eerste tien maanden gemiddeld 9 aanvragen per maand, voor de laatste twee maanden is dat 34,5 aanvragen. De piek situeert zich telkens in de laatste twee maanden van 2014. Er zijn in de laatste twee maanden evenveel aanvragen binnengekomen als de tien maanden voorafgaand. De kasten van de administratie puilen dus uit van de nieuwe dossiers. Wie nu nog op een premie wil rekenen, hangt af van de snelheid of traagheid van de behandeling door de Vlaamse overheid. Ondertussen zullen vele monumenten aftakelen.

De financiële gevolgen zijn enorm. De teller van de wachtlijst staat op een geraamd premiebedrag (voor de Vlaamse overheid) van 302,6 miljoen euro, een stijging met 80% in vergelijking met oktober vorig jaar. "En die lijst is nog niet eens volledig. Ze bevat enkel de ontvankelijk verklaarde dossiers tot en met 26 januari 2015. Er komen er nog meer!", waarschuwde Caron. Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kondigde aan dat hij bij de verdeling van de schaarse middelen voorrang zal geven aan de onderhoudspremies voor monumentenzorg en de premies voor landschapszorg. Voor restauraties, veruit de grootste hap, zal er wellicht nauwelijks iets overblijven.

"Voor meerjarenpremieovereenkomsten volgens het Onroerend-erfgoeddecreet staan er nog geen middelen in de begroting 2015", merkte Bart Caron op: "En daar is minstens 8 miljoen per jaar voor nodig". Er zijn twaalf lopende overeenkomsten, o.a. de Sint-Martinuskerk te Aalst, het Begijnhof Kortrijk, het Kerkenplan Mechelen, Be-Mine in Beringen en Transfo in Zwevegem. Daarnaast is er ook een aanvraag ingediend voor Fort 4 te Mortsel. “Minister Bourgeois beloofde om bij de eerstvolgende begrotingsaanpassing 16 miljoen euro nieuwe kredieten in te schrijven, maar dan nog blijft er astronomisch veel geld tekort”, besluit Groen-parlementslid Bart Caron. En ondertussen dreigen er honderden waardevolle panden te verkrotten.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren