Wanneer mag ik een volmacht geven voor de verkiezingen?

In België is er stemplicht. Elke Belg ouder dan 18 jaar moet verplicht gaan stemmen. Daag je niet op, dan riskeer je een boete.

In sommige gevallen kan je iemand anders een volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen.

In deze gevallen mag je een volmacht geven

  • Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan. Je hebt dan een medisch attest nodig. Opgelet: een dokter die zelf kandidaat is, mag dit attest niet uitreiken.
  • Je bent om beroepsredenen in het buitenland. Je hebt dan een attest van je werkgever nodig. Ook je gezinsleden of partner die met jou in het buitenland verblijven, mogen dit attest gebruiken voor hun volmacht.
  • Je verblijft om privéredenen in het buitenland. Je laat in het gemeentehuis het formulier A96a (Vlaanderen) of formulier P2 (Brussel) invullen na het voorleggen van de nodige bewijsstukken (bijvoorbeeld reistickets). Als je geen bewijsstukken kan voorleggen, kan je ook een verklaring op erewoord ondertekenen.
  • Je moet werken op verkiezingsdag. Je hebt dan een attest van je werkgever nodig.
  • Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger. Je laat in het gemeentehuis het formulier A96b (Vlaanderen) of formulier P3 (Brussel) invullen. Ook je gezinsleden die met je samenwonen, mogen dit attest gebruiken voor hun volmacht.
  • Je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan. Je hebt een attest van je school (formulier P4 voor Brussel) nodig.
  • Je kan niet naar het stembureau gaan omwille van je geloofsovertuiging. Je hebt een attest van de religieuze overheid nodig.
  • Je bent ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. Je hebt een attest van je inrichting nodig. Je bent niet verplicht om een volmacht te geven.

Behalve het attest moet je ook het volmachtformulier invullen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK