19 jul 2018

Wat Charles Michel liever niet vertelt: "Veel verliezers na vier jaar regering"

Rond 21 juli, de nationale feestdag, plant premier Charles Michel te landen met een begrotingsakkoord. Niet alleen op vlak van het begrotingstekort schat deze regering de situatie te rooskleurig in. Ecolo-Groen presenteert 16 statistieken die premier Michel liever niet laat zien. De conclusie: België doet het minder goed dan de omringende landen, en het verschil tussen winnaars en verliezers van dit beleid wordt steeds groter. “Wie het moeilijk heeft, wordt vergeten. Ook het milieu en de toekomstige generaties zijn verliezers van dit regeringsbeleid”, aldus fractieleiders Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo).

Fractieleider Kristof Calvo: “Deze regering heeft de neiging om de realiteit te rooskleurig voor te stellen. Wij geven met dit nationaal rapport een stem aan zij die niet gehoord worden en aan wat totaal vergeten wordt door de regering. De economische motor sputtert, het aantal mensen in armoede piekt, en het effect van dit regeringsbeleid op het milieu is dramatisch. Deze regering heeft nog 1 jaar: niet om campagne te voeren, maar om werk te maken van eerlijke fiscaliteit, een echt klimaatbeleid, en het optrekken van de uitkeringen tot aan de armoedegrens.”

De meest kwetsbaren worden met dit beleid niet geholpen, integendeel. “Wie het moeilijk heeft, wordt vergeten”, aldus Calvo. Het aantal langdurig zieken stijgt, in het bijzonder het aantal met psychische problemen. Nooit eerder moesten zoveel mensen rondkomen met een leefloon en ook het aantal landgenoten dat beroep moet doen op voedselbanken piekt. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen mag dan wel dalen, maar die daling wordt gecompenseerd door een sterke toename in het aantal langdurig zieken en mensen met een leefloon. Eigenlijk gaat het om communicerende vaten.

Ook het milieu lijdt onder dit beleid. Het aantal salariswagens blijft maar stijgen en de stiptheid van het openbaar vervoer slabakt. Het gevolg laat zich raden: de files zijn langer dan ooit tevoren. Op die manier halen we onze klimaatdoelstellingen natuurlijk nooit. “Qua fijn stof zijn we in de Europese Unie zijn de allerslechtste leerling van de klas. We realiseren het minst van de doelstellingen voor de daling van het fijn stof. De broodnodige versnelling is er met dit beleid niet gekomen, integendeel”, stelt Calvo.

De regering pakt altijd uit met de verhoging van de koopkracht, maar de evolutie van het reëel beschikbaar inkomen per persoon was tijdens de eerste jaren van deze regering wel negatief. In slechts vier landen is er sprake van zo’n negatieve groei, die van België is het meest negatief. Dat vertaalt zich ook in een stijging van het aantal armen. Opmerkelijk daar is dat het vooral vrouwen zijn die in armoede terecht komen. In vergelijking met 2014 is het aantal vrouwen die in armoede terecht kwam gestegen met 83.000, bij mannen was dat aantal 11.000. “Wie niet over een machtige lobby beschikt, wordt niet gehoord”, aldus Calvo.

Groen roept de regering op om het geweer van schouder te veranderen en niet te volharden in de boosheid. “Er is nog een jaar. Die moet de regering besteden aan beleid, en niet aan campagne. Er ligt genoeg werk op de plank: het concretiseren van het energiepact inclusief kernuitstap, het optrekken van de uitkeringen naar de Europese armoedegrens, en werk maken van eerlijke fiscaliteit. De eerste pistes voor het nieuwe zomerakkoord, zoals het sneller verlagen van de werkloosheidsuitkeringen, zijn niet de onze. Mensen in armoede duwen helpt hen niet vooruit. Een arbeidsdeal, ja. Een armoededeal, neen”, besluit Calvo.

 

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren