13 sep 2011

Freya Piryns

Hoe dichter de verkiezingen, hoe selectiever het geheugen, zo lijkt het wel. In reactie op de oproep van de groenen om een einde te maken aan de stijgende sociale ongelijkheid, en te stoppen met algemene besparingen volgens het kaasschaafmodel, reageert burgemeester Janssens in de Morgen met de opmerking dat het budget van het OCMW is gestegen. Case closed?

Het budget OCMW ligt vandaag inderdaad hoger dan in 2007. Maar dit is slechts het halve verhaal. Want wie de saga van het Antwerpse OCMW-budget gevolgd heeft, kan niet anders dan vaststellen dat de versie van Janssens eerder onvolledig is. Even de feiten op een rijtje.

Na een initiële goedkeuring door de gemeenteraad moest het OCMW begin 2010 (omwille van procedurefouten) haar budget 2010 terug intrekken en een budget in evenwicht indienen. Concreet: een besparing van ruim 30 miljoen euro (ten opzichte van het reeds goedgekeurde budget), net in het Europees jaar ter bestrijding van de armoede, en in volle crisis. De groenen protesteerden tegen deze sluipmoord. In ons persdossier van 8 februari werd gewaarschuwd dat ”in de loop van 2010 er onvoldoende financiële middelen zullen zijn om de bijstandsuitkeringen en de aanvullende financiële steun te betalen. Daarmee komt het budget in conflict met één van de wettelijke kerntaken van het OCMW.”

Maar het kon niet baten. Het stadsbestuur zette door, zelfs al wist iedereen het nieuw goedgekeurde OCMW-budget irrealistisch was. Vervolgens kwam er een akkoord tussen stad en ocmw, dat stelde dat het ocmw ”haar beleid mocht verderzetten”. Dat betekende: niets afschaffen, maar ook geen enkel nieuw initiatief (behalve enkele sociale restaurants en meer art. 60 plaatsen zoals voorzien in bestuursakkoord), terwijl de armoede ondertussen verder toenam. Enkel voor de basistaken (uitkeringen + activering) is er geld, niet voor broodnodige extra initiatieven (vb. arbeidszorg, extra noodwoningen, uitbouw Kansen voor Kinderen, …). Sinds 2010 voert het Antwerpse OCMW de facto een sociaal beleid met de handrem op.

Het gevolg laat zich raden. In augustus 2010 was het geld voor uitkeringen op, en was een spoedaanpassing van het budget nodig, waarbij men alleen voor uitkeringen in het rood mocht gaan. In het voorjaar 2011 presenteerde OCMW haar rekening 2010. Ondanks een heel sober beleid toch met een tekort. Die tekorten worden nu bijgepast, maar telkens met één jaar vertraging, waardoor de rekening vrolijk vooruit- en dus doorgeschoven wordt naar de volgende legislatuur.

Is het budget van het OCMW gestegen? Ja. Alleen is dit geen verdienste, maar een wettelijke verplichting: de stad moet tekorten bijpassen. En dat is in het licht van de huidige uitdagingen effectief een bittere pil. Groen! pleitte in OCMW- en gemeenteraad voor extra middelen en initiatieven om de armoede aan te pakken. De groenen waren ook de enigen die het bij de begrotingsbesprekingen in het federaal parlement de moeite vonden een amendement in te dienen dat de OCMW’s; van extra financiele steun voorzag om de gestegen kosten tgv de armoede en de regularisaties beter te kunnen dragen.

De hamvraag is of het huidige, achteraf gedwongen gecorrigeerde budget, voldoende is. En daar luidt het antwoord helaas driewerf neen. De woningdruk, het aantal kinderen geboren in armoede (bijna één op vier!), de rijen wachtenden aan de voedselbedelingen stijgen steeds verder. Onze stad heeft dringend nood aan extra investeringen die een antwoord bieden op deze uitdagingen, en die o.a. zorgen voor meer sociale huurwoningen (+3.800 tijdens de vorige legislatuur, totnogtoe geeneen tijdens deze), meer sociale tewerkstelling en meer sociale restaurants.

Tenslotte: In het Antwerpse bestuursakkoord van de ploeg van Patrick Janssens komt het woord ‘armoede’ niet voor. Dat was begin 2007 reeds veelzeggend. Halverwege 2011 is het resultaat duidelijk: de armoede en ongelijkheid zijn sterk gestegen deze legislatuur. De groenen hebben blijkbaar een teer punt geraakt...

Meyrem Almaci, lijsttrekker gemeenteraadslijst Antwerpen
Dirk Geldof, socioloog en OCMW-raadslid
Freya Piryns, fractieleidster gemeenteraad

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren