Weg met discriminatie

Gelijke kansen dankzij praktijktesten


Wie op zoek is naar een job of woning, heeft recht op een eerlijke behandeling. Het is de taak van de overheid om dat te garanderen. Telefoons of plaatsbezoeken om te controleren of werkgevers of verhuurders actief discrimineren, leveren belangrijke gegevens op. Zulke praktijktesten zijn nodig om in dialoog te kunnen gaan en het probleem gericht aan te pakken. Of ze kunnen dienen als bewijsmateriaal bij een juridische procedure. We verstrengen de sancties, zodat hardleerse uitsluiters weten dat gelijke kansen geen vrijblijvende optie zijn. Dat praktijktesten werken, weten we uit de praktijk. In Gent discrimineerde in 2015 een kwart van de makelaars kandidaat-huurders op basis van hun naam. Vandaag doet geen enkele gecontroleerde makelaar dat nog.

Racisme, seksisme en homofobie zijn niet relatief. Discriminatie brengt veel mensen echte schade toe. Soms grof en heel direct, andere keren subtiel maar net zo kwetsend. Bovendien verspillen we nodeloos veel talent. Door mensen tegen te houden op basis van hun leeftijd, afkomst, beperking, religie, seksuele voorkeur of gender, gaan we met z'n allen minder vooruit.

Dus zetten we de strijd tegen discriminatie, racisme, homofobie en seksisme weer bovenaan de agenda. We zorgen ervoor dat slachtoffers van discriminatie hun rechten beter kennen en een vlottere toegang hebben tot de rechtbank. Ook voorzien we in samenwerking met het middenveld een ruim aanbod aan coaching zodat bedrijven en organisaties kunnen werken aan een doeltreffend diversiteitsbeleid. Zodat onze samenleving bloeit door verschillen in keuzes en talent, in kleur en in tongval – niet door een verschil in kansen.