22 aug 2011

Filip Watteeuw

Groen! vraagt Vlaamse regering een nieuwe 'Competentieagenda’ op te zetten.

Nog maar een derde van de organisaties heeft een sterk uitgebouwd competentiebeleid. Dit blijkt uit een informatiedossier dat werd opgemaakt door de Stichting Innovatie en Arbeid. Een competentiebeleid zorgt er voor dat werknemers kansen krijgen om zich te ontwikkelen, afgestemd op de toekomstdoelstellingen van een organisatie. Zo’n beleid is cruciaal om de tewerkstelling van on(der)gediplomeerde mensen te bevorderen.

De Vlaamse regering en de sociale partners lanceerden vier jaar geleden de zogenaamde ‘Competentieagenda 2010’. Toen werd er hier voor bijna 40 miljoen Euro vrijgemaakt. Maar het dossier toont aan dat er nog heel wat inspanningen nodig zijn vooraleer het gros van de Vlaamse bedrijven een competentiebeleid voert.

Een vrij groot aantal ondernemingen en organisaties ontwikkelde nog niet eens de noodzakelijke basis om een competentiebeleid te kunnen opstarten. 57% beschikt niet over een uitgeschreven plan dat opleidingsbehoeften en -aanbod inventariseert. Zelfs bij organisaties met meer dan 200 werknemers heeft een kwart geen opleidingsplan. 70% van de organisaties voorziet wel een startopleiding voor de werknemers. Vooral in de bedrijfswereld is er nog een lange weg te gaan. Binnen de overheid, het onderwijs en de social profit krijgt het competentiedenken wel al vaste voet aan de grond.

Met deze zwakke score op deze basiselementen mag het niet verwonderen dat weinig organisaties een uitgebouwd competentiebeleid hebben. Slechts 34,3% past dit toe op meer dan twee domeinen (bvb. bij beoordeling of selecties). In de bouwsector bedraagt dit aantal amper 20%. Grote organisaties (>200 wns) scoren opmerkelijk beter (56%).

Het is om meerdere redenen nodig dat de Vlaamse regering en de sociale partners bijkomende inspanningen doen. Een competentiebeleid biedt kansen voor de tewerkstelling van kansengroepen en voor de diversiteit in onze organisaties. Diploma’s; hebben het voordeel van de duidelijkheid maar ze tonen niet altijd de mogelijkheden van mensen. Arbeidsgehandicapten, ouderen, laaggeschoolde jongeren en allochtonen komen hierdoor dikwijls niet aan bod.

Maar ook voor de verduurzaming van de economie is dit een noodzaak. Nog niet zo lang geleden gaf de bouwsector aan dat er een tekort dreigt aan bouwvakkers met ‘groene’ competenties. Net in de bouwsector moet de ontwikkeling van een competentiebeleid nog echt op gang komen.

Het is noodzakelijk dat de Vlaamse regering bijkomende inspanningen levert. Groen! vraagt dat minister Muyters met voorstellen op tafel komt om het competentiedenken in het bedrijfsleven te stimuleren. De website die minister Muyters recent nog opstartte naar aanleiding van de ViA-ronde tafel ‘de lerende Vlaming’ is maar een eerste beperkte stap. Voor Groen! lijkt een ‘Competentieagenda Bis’ met bijhorende middelen noodzakelijk. Daarbij moet er veel aandacht gaan naar kansengroepen en diversiteit.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren