Wendy streeft vastberaden naar een duurzame maatschappij met kwalitatief onderwijs, een toegankelijke arbeidsmarkt en betaalbare zorg. Een maatschappij waarin niemand achterblijft.

Als we duurzaamheid willen voor mens en planeet, dan hebben we iedereen nodig. We moeten samenwerken in alle beleidsdomeinen.

'Duurzaamheid gaat niet langer over minder kwaad doen, maar over meer goed doen.' 

Wendy ijvert voor sociale rechtvaardigheid met een groene kleur.  Ze zet zich bijvoorbeeld in voor een groene arbeidsmarkt waar iedereen een plaats vindt Ze wil de mismatch op de arbeidsmarkt wegwerken: geef de juiste job aan de juiste persoon. Ook wil ze ongelijkheid op de arbeidsmarkt grondig aanpakken, om ieders potentieel te benutten in plaats van knelpuntberoepen te creëren.

Kortom, Wendy wil de arbeidsmarkt toegankelijker maken en samenwerken voor een betere toekomst en een duurzamere maatschappij voor mens en planeet. 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?