22 sep 2014

Frie Niesten

Gemiddeld slikken Belgen veel en dure geneesmiddelen. Het gebruik neemt bovendien toe. Rusthuisbewoners vormen een bijzonder kwetsbare groep en moeten extra begeleid worden.

Gemiddeld slikken Belgen veel en dure geneesmiddelen. Het gebruik neemt bovendien toe. Rusthuisbewoners vormen een bijzonder kwetsbare groep. Groen fractieleider in de raad van het Mechels sociaal huis en apotheker Frie Niesten heeft er vanuit zijn deskundigheid voor gezorgd dat er vanaf nu meer ruimte is voor advies en begeleiding door de apotheker die instaat voor de openbare rust- en verzorgingstehuizen.

Bovendien kiest men nu vaker voor goedkope varianten. Die geneesmiddelen zijn even doeltreffend maar veel goedkoper voor de patiënt en voor de samenleving. Zo blijft de zorg voor iedereen beter betaalbaar.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente