03 sep 2013

Björn Rzoska

De jeugdwerkloosheid is hoog. Ook Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) heeft dat begrepen en pleit voor een structurele samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. Groen vertaalt die nauwere samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de totale ontwikkeling van de leerling. Daarin moet plaats zijn voor zowel de persoonlijke en sociale vorming als een arbeidsgerichte ontplooiing, creativiteit, maatschappelijke betrokkenheid en ondernemerszin in de ruime betekenis van het woord.

"Stages en praktijklessen zijn momenten onvoldoende op elkaar afgestemd in de laatste jaren van het secundair onderwijs,” zegt Vlaams parlementslid Björn Rzoska(Groen). ”In een congresvoorstel rond stageplaatsen stellen de Groenen voor om elke jongere aan het einde van zijn of haar studie een stageplaats te garanderen. Op die manier kunnen jongeren ervaring opdoen. VOKA reageerde in De Morgen van 28 augustus al positief op het voorstel van Groen. VOKA onderschrijft zelfs het idee om bedrijven te verplichten om minstens 1% van hun personeelsbestand in te vullen met stageplaatsen voor studenten,” aldus Rzoska.

Het voorstel van Groen wordt besproken en gestemd op het Impulscongres. Het congres vindt plaats op 19 en 20 oktober in Brugge. Meer informatie vindt u op www.impulscongres.be.

Voorstel 68: ”Een nauwere samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt”
”Daarom zetten we binnen de totale ontwikkeling van de leerling naast een persoonlijke en sociale vorming ook in op een arbeidsgerichte ontplooiing, creativiteit, maatschappelijke betrokkenheid en ondernemingszin in de ruime betekenis van het woord. De basisvaardigheden en competenties van jongeren worden onder meer opgebouwd door hen vaker in contact te brengen met het bedrijfsleven en de werkvloer. In de beroep technische opleidingen wordt daarom meer ingezet op werkplekleren. Ook in andere, niet-technisch georiënteerde opleidingen, worden stages en praktijkprojecten in bedrijven ingevoerd.”

Voorstel 69: ”Alle jongeren krijgen aan het eind van hun studie een stageplaats”
"Duitsland en Zwitserland houden de jeugdwerkloosheid sinds jaar en dag op een laag niveau. Het veel geroemde Dual-systeem is hier een belangrijke verklaring. Jongeren krijgen op het einde van hun studie een garantie op een stageplaats, doen ervaring op en schuiven relatief gemakkelijk door naar de arbeidsmarkt. Essentieel voor het succes van dit systeem is een contra cyclisch beleid van bedrijven: in laagconjunctuur wordt een extra inspanning geleverd om meer banen voor jongeren te creëren. In Belgische bedrijven ligt het aantal stageplaatsen voor studenten en scholieren op een structureel laag niveau. We leggen Belgische bedrijven op om te investeren in hun eigen toekomst. Bedrijven met meer dan honderd werknemers moeten per honderd werknemers minstens een stageplaats creëren. Dat moet goed zijn voor minstens 20.000 FTE stageplaatsen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren